Anna Jožová

Anna Jožová, která v současné době studuje Ateliér Skla Ronyho Plesla. Autorka si během poměrně krátké doby vybudovala svébytný designérský rukopis kombinující materiálovou pluralitu se sofistikovanou nadsázkou. Ikonickou sérií je bezesporu cyklus Líza, který humorně reaguje na tradiční technologii muránského skla, které je nahrazeno materiálem i technikou mnohem profánnější. Experimentální a nekonvenční přístup autorka prokázala v dílech Keto a Gaia, které spojuje environmentálně-kritický aspekt. Zatímco sedimentární vrstvy díla Gaia v sobě obsahují písek z míst, která zaniknou vinou nepříznivých vlivů, cyklus Keto je založen na principu recyklace odpadního materiálu. Souborně můžeme v práci Anny Jožové vidět vysokou míru materiálové odvahy, se kterou k disciplíně skleněné vázy přistupuje – v jistých kritériích tohoto tradičního tématu využívá jeho mantinely, jindy je zcela záměrně, až satiricky překračuje.

2020   

Anna Jožová

Lollipop Vase, Eternity, Europa

2020   

Anna Jožová

Lollipop Vase

2020  Anna Jožová

Eternity

2020   

Anna Jožová

Europa

2020   

Anna Jožová

Europa

2020   

Anna Jožová

Keto

2020   

Anna Jožová

Keto

2020   

Anna Jožová

Frozen
Varianty: hrubě ledovaný dekor, ledovaný dekor zvenčí, ledovaný dekor zevnitř 

2020   

Anna Jožová

Frozen
Varianty: hrubě ledovaný dekor, ledovaný dekor zvenčí, ledovaný dekor zevnitř 

2020   

Anna Jožová

Gaia Vase
Více dostupných variant

2020   

Anna Jožová

Gaia Vase
Více dostupných variant

2020   

Anna Jožová