C0000 Bezbarvý Houser
C0000 Bezbarvý Houser
C0000 Bezbarvý Houser
C0000 Bezbarvý Houser
C0000 Bezbarvý Houser
Opening
Opening
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play

Milan Houser

*1971, Vyškov, Czech Republic


V práci Milana Housera se setkávají dvě linie: první – dominantnější – spadá do široké kategorie abstraktního malířství. Autor tvoří na plátně jakýsi monumentální dripping, jehož základními strukturami jsou kaluže z barveného laku. Sem spadají rozsáhlé obrazové soubory Litky, Kaluže nebo příznačně nenarativní Bez názvu, jež začal vytvářet zhruba od roku 2008. V druhé linii, která má blíž k objektové tvorbě, často pracuje s ready mades, do nichž zasahuje pro něj typickými malířskými postupy, jako je lití laků nebo nástřik barev. Tento druhý přístup zastupuje například série objektů z cyklu Eugenika (2014), kde autor máčel a obaloval zmenšené sádrové odlitky antických soch do laku, čímž jejich kontury překryl a rozostřil k nepoznání. Nezbytným prostředkem tohoto tvarování je právě lak speciálního složení, který v sobě spojuje vlastnosti malířské barvy a sochařské hmoty. Má natolik výraznou, nezaměnitelnou podobu a specifické chování, že je vůči hostitelskému organismu blindrámu, plátna či ready made objektu velmi dominantní (chtělo by se říct predátorský).

Text: Marika Kupková

Milan Houser žije a pracuje v Brně. v 90. letech vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Rok strávil v Ateliéru monumentální tvorby školy profesora Aleše Veselého. Paralelně se sochami a objekty určenými pro galerijní i veřejný prostor se od roku 2000 věnuje také experimentům s malbou. Od roku 2010 je děkanem Fakulty výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně. Mimo jiné je zastoupen ve sbírce Národní galerie či v Muzeu města Brna.

Jednou z  rovin tvorby Milana Housera je experiment se zvoleným materiálem. Pracuje s lakem, širokou paletou kovů a nově právě i se sklem. Plastiky, které z něj vylévá, nesou svou osobitou vizualitu, která vědomě navazuje na fluidní a procesuální povahu jeho ostatních skulpturálních či malířských prací. Nejnovější práce Milana Housera najdete v sekci online depozitáře Kvalitář.