Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond

Beyond

Herrmann & Coufal

4. 4. – 2. 6. 2017

Curator: Jan Dotřel


Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Způsob, jakým se Eduard a Matěj v galerii Kvalitář rozhodli prezentovat svou tvorbu, mluví příznačně sám za sebe. Vystavování umění a designu ve stylu „white cube“ (tedy zasazení objektů do prostoru, který je co nejvíce minimalistický) je zde přetvořeno v živý a dynamický celek. Rostliny neaspirují na status uměleckého díla, ale více odkazují k přístupu, jakým Eduard a Matěj pracují obecně. Jejich myšlenky i realizace volně rostou, transformují se a přesouvají. Rozhodli se zde vytvořit prostředí, které je vytrženo z běžné skutečnosti, normativnosti a které se více podobá zážitku zjitřených smyslů a poutá pozornost směrem „jinam“.

Zastavme se na chvíli u svítidla Gong. Tvar konstrukce tohoto světla nepokrytě čerpá svou inspiraci z prastarého (možná více meditativně zvukového než hudebního) asijského nástroje. V tomto případě Gong nepracuje se zvukem, nýbrž se světlem. Světlem, které svítí konstantním, tlumitelným kruhovým panelem a dá se volně otáčet kolem své osy. Smysl gongu spočívá ve vstupní iniciaci do obřadu, v rozhodnutí jednoho velice podstatného okamžiku či v ukončení důležitého procesu, ať už se jedná o rituál, meditaci, nebo zápas.

Jistá míra transcendentálnosti, tedy čehosi překračujícího známou zkušenost, je v tvorbě Eduarda a Matěje přítomná. Od toho jsme odvíjeli i název výstavy Beyond, tedy za, na druhou stranu, mimo měřitelné, mimo. Tyto významy popisující určité charakteristiky jejich tvorby však v sobě nemají patos plný vážnosti, ale spíše odkazují k plynulému procesu tvoření. Velká míra komplexnosti v sobě vždy obsahuje aspekt neuspořádanosti a velká míra kreativity znamená i jistou míru bláznovství. Eduard a Matěj jsou totiž velmi kreativní podivíni.

Velkou sofistikovanost lze nacházet v jejich návrzích městského mobiliáře. Snahu o pochopení principů, které má každý funkční městský urbanismus, Eduard a Matěj přetvářejí v nové solitéry, jakým je například parková lavička Satellite. Více než pouhou lavičkou je Satellite sochou a úkrytem před ztrátou soukromí, kterou chtě nechtě každá větší aglomerace způsobuje. Satellite svého uživatele doslova obklopí a díky soustřednému tvaru usměrňuje příchozí zvukové vlny, a tak poskytne vzácný luxus ticha. Nyní si návštěvníci galerie Kvalitář mohou lavičku prohlédnout a vyzkoušet v našem městském domácím prostředí, tedy přímo na Senovážném náměstí.

Beyond není jen transcendencí a překračováním za, ale i pohybem sem-tam. Tento pohyb, rychlé přesměrování kinetické energie od jednoho k druhému, je zhmotněn v dřevěném stole, který tvoří dominantu instalace. Tento stůl může (ale nutně nemusí) sloužit ping-pongu. Eduard a Matěj se rozhodli v galerii Kvalitář představit nový produkt a byl to právě stůl Wu, jenž (jak oni sami říkají) tak dobře vystihuje i jejich strategii práce: totiž neustálé přepinkávání vlastních nápadů tomu druhému a naopak.