Architektonické studio tvoří základ multifunkčního prostoru Kvalitář. Orientujeme se na komplexní inženýring, architektonickou a projektovou činnost. Za studiem stojí mnohaletá spolupráce a zkušenost architektů Ing. arch. Jiřího Kučery a Ing. arch. Marka Habra. Nabízíme mimo jiné i komplexní návrhy interiérů a vybavení „na klíč“ či poradenské služby dalších zavedených architektů a stavařů. Na kontě architektonického studia jsou např. stavby jako Galerie 1, hotel Icon, který získal cestovatelským serverem Trip Advisor ocenění Nejmodernější hotel v Evropě v r. 2013 či Galerie GATE.

Studio Kvalitář klade důraz na osobní kontakt s klientem, vychází vstříc jeho představám a na základě vzájemného dialogu se snaží docílit kvalitního architektonického díla. V souladu s konceptem Kvalitáře propojuje s architekturou také design a výtvarné umění a obnovuje tak pojem Gesamtkunstwerk.

Jednatel: Ing. arch. Marek Habr