Umbra mentis / Stín mysli

Zdeněk Trs

23. 2. – 6. 4. 2024

Kurátor: Jan Dotřel


Jedním z nejpodstatnějších rysů tvorby Zdeňka Trse je detailní pozorování přírody od mikroskopických elementů přes struktury běžných objektů typu šišek, mušlí a okvětních lístků až po makrostruktury obsažené ve Sluneční soustavě a hlubokém vesmíru. Tyto procesy autor bedlivě pozoruje, analyzuje, rekonstruuje a abstrahuje, aby je mohl znovu převést na plátno. Jeho malířská technika je určující a dechberoucí: podstatnou roli hraje hluboká geometrická metamorfóza a brilantní způsob monochromatické olejomalby, který jde přímo do samotné prapodstaty tvaru. Zdeněk Trs si osvojil nezaměnitelný vizuální projev, jenž je založený na hlubokém poznávání reality kolem nás a na způsobu, jak jej metamorfovat do dvoudimenzionálního obrazu.