Depository Archeology

Maxim Velčovský, Shuhei Fukuda, Jiří Krejčiřík, Jozef Mrva ml.

15. 11. 2023 – 11. 2. 2024

Kurátor: Jan Dotřel


Jedním z velkých dobrodružství poznání je snaha o rozkrývání dávných sedimentů minulosti. Zřejmě není tak důležité, zda se jedná o mentální fragment ze včerejška, který je pro nás těžké uchopit, nebo civilizační habitus starý tisíce let. Oblast výtvarného umění je výsostným kolbištěm střetu různorodých kontextů, jež mohou permanentně měnit svůj status. Každý z autorů výstavy Depository Archeology sahá do minulosti, aby zde pod mnohými vrstvami významů a řemeslných technik hledal jeden bod, který je vhodným adeptem pro reinkarnaci, znovu-uvedení nebo pro novou artikulaci.

V keramických nádobách Maxima Velčovského můžeme nalézat fragmenty dávných funkčních věcí sloužících profánním účelům. Mimo jiné jsou to právě keramické střepy, které jsou jedním z nejstarších archeologických faktorů určujících stáří minulých kultur. Reziduem minulosti par excellence je prastará japonská technika spočívající v kombinaci rybího klihu, vulkanického popela a plátkového stříbra. Tuto tisíciletou tradici transformuje vizuální umělec Shuhei Fukuda do současné minimalistické formy. Jiří Krejčiřík sahá do historie architektury tak, aby z ní vyselektoval určité prvky, multiplikoval je a zasadil do nového designového kontextu. A poslední práce Jozefa Mrvy ml. jsou dobrým příkladem vícevrstevnaté mozaiky, ve které se snoubí mnoho interpretačních vrstev v postmoderním multiversu.