Purgatory

Anna Jožová, Julie Kopová

23. 6. – 27. 8. 2023

Kurátor: Jan Dotřel


Zkáza a beznaděj, po kterých následuje očistec a vykoupení. To je společný jmenovatel výstavy nazvané Purgatory. V pojetí Julie Kopové se jedná o putování její vnitřní krajinou úzce spjatou s filozofií i hudebním rytmem. Anna Jožová reflektuje environmentální krizi, v níž se současná globální situace lidstva nachází.

V obou uměleckých reprezentacích klesáme dolů do temnot, na dno oceánů, do nitra Země, do lidského podvědomí, kde se však může velmi hluboko nacházet nový, dosud nepoznaný zdroj světla,“ vysvětluje kurátor výstavy Jan Dotřel.

Galerie Kvalitář poprvé představila tvorbu Julie Kopové minulý rok na výstavě Tectonic Heat. Pro autorku jsou typické gestické tahy štětcem s velkou dávkou rytmizace, která jejím malbám dodává silný expresivní ráz. Poslední umělecký cyklus Julie Kopové je zatím nejvíce zaměřený na vertikálně komponované obrazy, jejichž ideologické směřování poukazuje dolů, čímž nabádá divákovu pozornost k temným oblastem jeho duše čekající na katarzi. V tvorbě Anny Jožové hraje dominantní roli téma klimatické změny a způsob, jakým zacházíme s krajinou. Její sochařská práce je založena na reprezentaci života, který vinou ekologické krize umírá. Uhynulé schránky však coby svědectví přetrvávají a na jejich sedimentech roste život nový.

Julie Kopová je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění. Postupně prošla ateliéry Jiřího Sopka, Roberta Šalandy a Vladimíra Skrepla. Nyní studuje filozofii na Univerzitě Karlově, inspiraci nachází také v hudbě a poezii. Anna Jožová tento rok završila studia v Ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla na UMPRUM v Praze. Ve své tvorbě se věnuje zejména experimentálním technikám ve skle a porcelánu, přičemž kombinací různých, na pohled nesourodých materiálů vytváří nové unikátní objekty.