ANALOGON

From the Collection of Oldřich Th. Uttendorfský

25. 4. 2023 - 17. 6. 2023

Kurátor: Lenka Lindaurová a Jan Dotřel


ANALOGON – In between black and white.

Jarním vrcholem sezóny galerie Kvalitář roku 2023 je bezesporu výstava výběru ze sbírky Oldřicha Th. Uttendorfského. Jedna z nejzajímavějších sbírek v České republice disponuje nejenom exkluzivními díly z oblasti výtvarného umění, ale její velké kvalitativní plus představují nečekané kombinace unikátních naturálií, historických předmětů starodávných civilizací a nativních kultur. Svébytný přístup budování sbírky pana Uttendorfského bude nyní poprvé komplexně představen pod taktovkou kurátorského dua Lenky Lindaurové a Jana Dotřela.

„Labyrint mysli, kde se dá hodiny, dny a týdny bloudit; pootevřené dveře, temná zákoutí i velká zářící prostranství. Lebky, vycpaná zvířata, starožitné předměty, vzácné šperky, japonské svitky, staré mapy a knihy, zkameněliny, nástroje, látky, paroží, sošky, kameny, obrazy staré i současné, Picassova kresba, zvuky a vůně. Analogické řazení, metafora a hádanka. Odhalení nového pohledu, jenž odpovídá vnitřnímu světu vynálezce-objevitele a sběratele.

Způsoby uspořádání věcí – a tyto věci mohou být cenné umělecké objekty i náhodně nalezené předměty – souvisejí se speciálním vztahem k nim. Různé druhy uspořádání jsou vždy řízeny jinou formou senzibility. Analogie vizuální či vztahová může být jedním z nich.

Na divákovi v tomto případě nezáleží. Jak tvrdil jeden z otců surrealismu, André Breton, chceme-li se vyhnout zmatku, musíme udržovat publikum rozhořčené u dveří. Jedna z mnoha hyperbol naznačuje, že tento mikrosvět se zrodil jako nutnost.

Demiurg pestré kolekce neustále vede dialog s celým světem, naslouchá i tichým výzvám, nebrání se pohledu na dílo z jiného společenství a vášnivě podléhá pohledu, který nachází sám v sobě. Vnitřní odpověď na svůdné výzvy nepřipouští korektnost. Jeho univerzum musí obsahovat všechny druhy krásy. Relační svět analogií nepředepisuje jediný osud – umožňuje žít v civilizačním okruhu, do kterého vstoupila náhoda či fátum, a nabízí setkávání s mnoha životními styly a kulturními světy.

Sbírka je živý organismus žádající neustálou pozornost, organismus žravý, rostoucí, proměňující se, nestálý, žárlivý, dětinský a zvědavý. Náš „analogon“ nemá rád reflektující soudnost. Má nadání pro vytváření obtížných harmonií a inspiruje k prekérnímu rozhodování.“

Lenka Lindaurová, kurátorka výstavy

Rozhovor Oldřicha Th. Uttendorfského s Janem Dotřelem