Jan Kovářík

Jan Kovářík

24. 2. – 6. 4. 2023

Kurátor: Jan Dotřel


Výstavy, které v galerii Kvalitář otevírají rok 2023, se zaměřují na objektovou tvorbu. Tou první je sólová expozice sochaře Jana Kováříka, jenž je velmi výraznou a silnou osobností české sochařské scény. Jeho organické pojetí objektů vychází z hluboké snahy o porozumění trojdimenzionálního tvaru jako takového. Své realizace soustředí do dvou oblastí, a to na volně stojící plastiku a závěsný nástěnný reliéf. Podstatnou částí jeho práce je umísťování soch do veřejného prostoru.