Eversium

Anna Jožová

29. 4. – 15. 7. 2022

Kurátor: Jan Dotřel


Eversium – latinsky vyhubení a zkáza v případě výstavy Anny Jožové nechala vzniknout něčemu novému a krásnému. Načerpejte inspiraci a naději na výstavě váz a skleněných objektů v Kvalitáři.

Fakt klimatické změny a způsobu, jakým zacházíme s krajinou, hraje v tvorbě Anny Jožové dominantní roli. Pocit tísně a beznaděje z dopadu industriální přeměny přirozeného prostředí se dlouhodobě rozhodla zkoumat a přetvářet jej do aspektů vizuální tvorby. Sklo je pro tento způsob umělecké strategie velice vhodným prostředkem, protože svou povahou přímo odkazuje k látkové přeměně písku v amorfní hmotu a může tedy sloužit jako médium přenosu umělecké zprávy,“ vysvětluje v úvodním textu výstavy kurátor Jan Dotřel.

A čím se anna Jožová konkrétně inspiruje? Mořským pobřežím zaplaveným velkým množstvím vyplaveného odpadu, který zcela překryje přirozenou strukturu písku. Toxickou pěnou a ropou tvořící olejnaté skvrny na mořské hladině. Teplotními změnami, které zapříčiňují destrukci ledovců a radikálním způsobem mění poměr globálního vodního skupenství. Dalo by se předpokládat, že všechny tyto procesy nelze proměnit do pozitivní roviny – opak je však pravdou.

Anna Jožová negativní procesy klimatické krize specificky přetavuje a názorným způsobem převádí do sklářských variací umístěných na stěnách svých váz. Na povrchu kolekce KETO je černé sklo vázáno do masivní křišťálové struktury, která je zároveň barvena oxidy kovů. Fluidní vázy HELOS připomínají bublavé tání ledovců a závěsné objekty KAIRO evokují potencionální nově vzniklé živočišné druhy. Zcela nová série RUTA pak představují duhové znečištění olejových skvrn.

Celkový ráz výstavy doplňuje site-specific řešená architektura Davida Růžičky, která vychází z oficiálního grafu NASA mapujícím vývoj globální teploty na naší planetě od roku 1880 až po současnost. Křivka tohoto grafu posloužila jako podklad pro jednotlivá díla Anny Jožové a ilustruje jednotlivé procesy konkrétních environmentálních změn.

Sólová výstava Anny Jožové v galerii Kvalitář navazuje na dlouhodobé zaměření galerie s cílem mapování české designérské scény zaměřené na matérii skla.

Anna Jožová (*1996) v současné době studuje Ateliér Skla Ronyho Plesla. V minulém roce vystavovala na Venice Design Biennal 2021, SPUMA-Space for the Arts. Autorka si během poměrně krátké doby vybudovala svébytný designérský rukopis kombinující materiálovou pluralitu se sofistikovanou nadsázkou. Ikonickou sérií je bezesporu cyklus Líza, který humorně reaguje na tradiční technologii muránského skla, které je nahrazeno materiálem i technikou mnohem profánnější. Experimentální a nekonvenční přístup autorka prokázala v dílech Keto a Gaia, které spojuje environmentálně-kritický aspekt.Anna Jožová byla zastoupená na výstavě New Glass Selection v Kvalitáři (2021). Anna Jožová patří mezi nominované na cenu Objev roku Czech Grad Design 2021 za kolekce váz KETO GIANT, kolekce váz LUMA, kolekce váz NAVA. Novinky z tvorby Anny Jožové najdete v online Depozitáři.