KOSMODROM

Matěj Polách

11. 3. – 21. 4. 2022

Kurátor: Jan Dotřel


Výstava Kosmodrom je pro mě vyvrcholením jedné tvůrčí etapy, jejíž počátky sahají až do mého dětství a postupně se transformovaly do souboru skulptur, které v sobě nesou můj pohled na jiné světy. Velkou inspirací mi byly propagační materiály amerického a sovětského vesmírného programu z 60. a 70. let. Nejvíce mě oslovila tvorba Nikolaie Kolchitského a Jobyho Harrise, kteří mi svou prací otevřeli nové rozměry imaginace. Tyto představy o kosmu se mi staly útočištěm od únavy z mého předchozího zaměstnání jakožto designér a konstruktér v porcelánce, a poskytly mně potřebnou inspiraci pro vlastní volnou tvorbu. Vrátil jsem se proto k sošnému vyjádření, které nebude podléhat diktátu průmyslové výroby, ale bude propojením figurální sochy s tématy objevování vesmíru. Pomocí aplikace experimentálních glazur se snažím navodit atmosféru jiných světů, a tím zdůraznit kontrast mezi lidskými obzory a neznámem ležícím za horizontem. Dlouhou dobu jsem hledal míru stylizace, jež by byla pro mou koncepční vizuální stránku adekvátní a zároveň nerušila expresivitu a intenzivní zážitek z barvy a textury. Nakonec jsem zvolil poměrně značnou míru stylizace, která svým tvaroslovím ponechává prostor pro zajímavé detaily vzniklé při tavení a vzájemném prolínání glazur. Samotná zkušenost s mícháním glazur pro mě byla zcela novým zážitkem. Dovoluji si tvrdit, že dříve jsem jako keramik viděl spíše černobíle. Proniknutí do této problematiky mi trvalo téměř tři roky a stále je ještě mnoho věcí, které je třeba prozkoumat a pochopit. Zároveň jsem přesvědčen, že tento první výstup mé práce povede k dalšímu vývoji. Do značné míry i díky přísunu nové inspirace, která plyne z aktuálního dění kolem velkých soukromých společností, jako jsou SpaceX, Blue Origin a Virgin Galactic. Proto hodlám toto téma rozvíjet i do budoucna –⁠ s možností expandování do exteriéru či do jiných materiálů.

Matěj Polách