Křest katalogu I Tried to Tell Ya Something Through the Phone

ANTONIE STANOVÁ

1. 3. – 6. 3. 2022

Kurátor: Monika Čejková


Na začátku března představí malířka Antonie Stanová, zcela novou sérii psaných obrazů. Exkluzivní týdenní výstavu v galerii Kvalitář zahájí 1. března vernisáž, během níž proběhne i křest katalogu I Tried to Tell Ya Something through the Phone, který osvětluje původní motivy tvorby jedné z nejnadanějších mladých českých umělkyň.

Publikace s názvem I Tried To Tell Ya Something Through the Phone, která vyšla při příležitosti stejnojmenné výstavy v galerii Kvalitář, představuje obrazy a báseň malířky Antonie Stanové spolu s rozhlasovou hrou Bohumily Grögerové, prozaičky, básnířky, překladatelky a autorky spojované s pojmem experimentální poezie. 

Základním tématem výstavy a publikace se stává vizualita písma a užití jazyka v současném vizuálním umění. Na jeho formální i obsahovou podobu mají do určité míry vliv nové technologie, nepřetržitý přístup k internetu spolu s nadbytkem digitálního textu. Tomuto tématu se v katalogu věnuje starší esej Kennetha Goldsmithe Proč konceptuální psaní? Proč teď? (2011), který přichází s termínem uncreative writing (netvůrčího psaní), označujícím křížení konceptuálního umění s poezií pomocí nových technik doposud stojících mimo oblast literatury. Těmi se spolu s fenoménem tzv. jazykové krize a schopností jazyka dezinformovat, tedy ztrácet svůj smysl, zabývá též Pavel Novotný ve svém textu Člověk, jazyk a stroj. Ke hře Bohumily Grögerové Už jenom dýchat… Filozofickou úvahu o divokém, nespoutaném a objektově orientovaném psaní budoucnosti a selhání jazyka v jeho snaze být skutečným nositelem významu předkládá v katalogu další z autorů Travis Jeppesen. Všechny zmíněné texty spolu s úvodem k výstavě kurátorky Moniky Čejkové mají pomoci vytvořit alespoň částečný obraz o složité problematice psaní ve vztahu k umění.

S Antonií Stanovu galerie Kvalitář spolupracuje dlouhodobě, její nejnovější dostupnou tvorbu najdete v galerii i v online depozitáři.

Publikaci I Tried to Tell Ya Something through the Phone si můžete zakoupit v galerii Kvalitář.