AETAS PRAEHISTORICA

Jan Dotřel & special guests: Oldřich Th. Uttendorfský, Qubus Design Studio, Eva Eisler, Vladimír Škoda, Milan Houser, Tomáš Medek, Adam Kašpar, Štěpánka Sigmundová a Zdeněk Burian

3. 12. 2021 – 25. 2. 2022

Kurátor: Jozef Mrva ml., Jan Dotřel


Aetas Praehistorica je unikátní umělecká výstava, kterou na začátku prosince uvádí galerie Kvalitář. Jejím hlavním tématem je vědecká reflexe vzniku naší planety Země a života na ní. Obsáhlá expozice představí nejen konceptuální fotografie Jana Dotřela, který výstavu autorsky připravil společně s kurátorem Jozefem Mrvou ml., ale i díla dalších významných umělců, jsko jsou Jakub Berdych Karpelis (Qubus Design Studio), Eva Eisler, Vladimír Škoda, Milan Houser, Tomáš Medek, Adam Kašpar, Štěpánka Sigmundová a Zdeněk Burian. Výstavu doplní také naturálie a kuriozity z unikátní soukromé sbírky mecenáše a sběratele umění Oldřicha Th. Uttendorfského.

Výstava Aetas Praehistorica (latinsky pravěk) je vyústěním dlouhodobého výzkumu Jana Dotřela. Po projektech tematizujících astronomii (výstava SPACE, Kvalitář 2020) se autor obrací k minulosti Země – ke geologii a paleontologii. Výstavu rozčleňuje do tří geologických epoch: Hadaikum – vznik Země, Archeozoikum – vznik a vývoj života a Kenozoikum – počátek lidstva.

V tomto ambiciózním výstavním projektu pracuje Jan Dotřel jako umělec i kurátor zároveň.

„Janův zájem o vědu je dlouhodobý a pomáhá mu nalézat témata komplexně komponovaných cyklů. Vědu využívá jako jakéhosi protivníka v platónském dialogu: hluboce respektuje její poznatky a navazuje na specifický jazyk a vizualitu. Zároveň je však fascinován oblastmi, na které věda úspěšně nenalézá uspokojivé odpovědi. Věda totiž s každým objevem nezaplňuje mezery, ale ještě více rozevírá doménu nevědění. Řečeno na příkladu: dokud neexistovala geologie, neměli jsme pojem o propastech zemského času. S naším poznáním stáří Země a geologického času najednou stojíme před fragmentaritou objevů a vágním náčrtem toho, jak Země mohla vypadat. Tento obrázek ale nikdy nebude úplný a s každým dalším objevem naopak zjistíme, že jsme ani netušili, co všechno nevíme. Jan je tímto pnutím fascinován a věda je pro něj prostředkem k vyburcování představivosti a ke spekulování o ultimativních otázkách,“ popisuje uměleckou praxi Jana Dotřela spolukurátor výstavy Jozef Mrva ml.

Expozice Aetas Praehistorica svým zaměřením, kompozicí i přehledností může připomínat výstavu muzeálního typu či tematickou sbírku ambiciózního sběratele. Mezi exponáty najdeme tisíce let staré minerály či zkameněliny, schránky cizokrajných živočichů, ilustrativní kresby, ale i moderně abstraktní motivy vypovídající o formách života na Zemi.

Výstava se posouvá od mikroskopického spektra vizuálního záznamu po makroskopické, přičemž hlavním vodítkem či konzistentním prvkem jsou fotografie Jana Dotřela. Základním tělesem, které se prolíná výstavou, je koule. Zatímco v jeho dřívějších fotografiích symbolizoval tvar koule planety viděné z vesmíru, v současné výstavě koule připomínají krystalické struktury nebo evokují chemické modely molekul. Druhým měřítkem expozičního celku na fotografiích je krajina, která odkazuje na podmínky, jež panovaly na Zemi při absenci života i v období, kdy život planetu přetvářel.

„Výstava Aetas Praehistorica je sondou do minulosti planety Země, stejně tak jako sondou do myšlení Jana Dotřela, který v tomto případě spojil své fotografické i kurátorské uvažování na pozadí vědy, s níž rozehrává uměleckou polemiku,“ doplňuje Jozef Mrva ml.