I Tried to Tell Ya Something Through the Phone

ANTONIE STANOVÁ, BOHUMILA GRÖGEROVÁ

17. 9. – 12. 11. 2021

Kurátor: Monika Čejková


Výstava I Tried to Tell Ya Something Through the Phone představí tvorbu malířky Antonie Stanové, kterou doplňuje auditivní dílo Bohumily Grögerové, spisovatelky, překladatelky a tvůrčí osobnosti spojované s pojmy vizuální či konkrétní poezie. 

Ačkoli se obě autorky nikdy nepotkaly a jejich životy od sebe dělí několik generací, mají společné paralely ve formě práce s jazykem a písmem, v pokušení je přeskupovat.

Obrazy Stanové jsou spíše psané než malované a vznikají jako určité poetické deníky. Grögerová zase neustále překračovala hranice literatury, aby vytvářela obrazová nebo auditivní díla. Výstava I Tried to Tell Ya Something Through the Phone představí plátna Antonie Stanové za doprovodu rozhlasové hry Bohumily Grögerové Už jenom dýchat… aneb Dum spero, spiro – téměř kafkovského dramatu z roku 1975, v němž volající po telefonu obtěžuje a vydírá volaného.

S Antonií Stanovu galerie Kvalitář spolupracuje dlouhodobě, její nejnovější dostupnou tvorbu najdete v galerii i v online depozitáři.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.