COINCIDENCE

Jiří Matějů

17. 6. - 25. 9. 2020

Kurátor: Monika Čejková


Samostatná výstava malíře Jiřího Matějů COINCIDENCE představuje nové práce odkazující na pojem synchronicita, kterým autor navazuje na pevný základ vlastní tvorby definované intelektuálním přesahem do humanitních a dalších věd. V galerii autor představí obrazy a objekty, z nichž některé během výstavy projdou procesuální proměnou v čase. 

 

Výstava s názvem Coincidence představuje nové práce, v nichž autor odkazuje na pojem synchronicita psychoanalytika Carla G. Junga. Výběr tohoto motivu – synchronicity, poukazuje na dlouhodobý zájem Matějů o filosofii a psychologii, pro něž nepřetržitě hledá vizuální metafory. Harmonie barev a volba formy a již v minulosti používané nekonečné sítě čar, nahrazené kolem roku 2013 bezbřehým prostorem muchlanin, odrážejí jeho pozornost pro matematiku, geometrii, dále pak astronomii nebo kvantovou fyziku. Některé své poznatky z vědeckých disciplín tak autor v různé míře přenáší do oblasti umění vizuálně, symbolicky i metaforicky. Výstava rovněž balancuje nad lineárním pojetím času, v průběhu jejího trvání bude autor doplňovat objekty a pokračovat na konkrétních obrazech. Jde o pokus nenuceně připomenout jednotlivé fáze obrazů, které lze při práci považovat za definitivní, ale divákovi zůstávají obyčejně skryté.

 

Jiří Matějů nastoupil na českou uměleckou scénu v devadesátých letech jako absolvent pražské Akademie výtvarného umění. Od počátku své tvorby má v lokálním uměleckém kontextu své specifické postavení a to z hlediska přístupu k médiu malířství, technice i výběru motivů. Více jak dvě dekády se Jiří Matějů přátelí s filosofem Miroslavem Petříčkem, který se dlouhodobě vyjadřuje k jeho dílům – proto byl i pro tuto výstavu přizván k rozhovoru. “Obrazy Jiřího Matějů nic neskrývají ani nepředstavují něco jiného, než co jsou, a přesto je v nich cosi ze záhadnosti. Jsou jednoduše složité. Jeho obrazy ukazují: není žádný protiklad mezi vizualitou a racionalitou, jedno je v druhém, „Vidím, tedy myslím“. Jsem vtažen do vizuální události, která mne vytrhne ze světa reprezentací a přivede k meditaci. Protože obrazy Jiřího Matějů prezentují přítomnost, se kterou se jinak zcela míjíme,” odpovídá na to, co ho oslovuje v tvorbě Jiřího Matějů, v rozhovoru k výstavě COINCIDENCE pan Prof. Miroslav Petříček.

 

Rozhovory s Jiřím Matějů a Miroslavem Petříčkem vznikaly při příležitosti zmíněné výstavy. Vztahují se nejen k tvorbě Jiřího Matějů, ale zabývají se rovněž obrazem z pohledu analytického aparátu – obraz i porozumění malbě jako vizualizace kreativních myšlenek přes různé polohy lidské existence až po nekonečně rozsáhlý virtuální svět. 

Výstavu budete možné navštívit po dobu letních prázdnin, a to i několikrát po sobě, protože autor bude do maleb v mezidobí dodatečně vstupovat. 

Foto: Studio Flusser

Projekt se uskutečnuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR