Jiří Matějů

*1960, Štemberk


Jiří Matějů působí na české scéně jako solitér, který nerušeně a soustředěně rozpracovává v ústraní svůj specifický výtvarný pohled a prezentuje se na výstavách převážně mimo centrum dění hlavních galerií. Přitom se jeho výtvarný jazyk vyznačuje neobvyklou filosofickou hloubkou a kontinuálně se vyvíjející výtvarnou zručností (získanou restaurátorskou činností). Matějů se dlouhá léta zajímá o psychologii, buddhismus, filosofii a další vědy, jejichž studium považuje pro výtvarného umělce za naprosto přirozené. Své názory a náhled na svět a různé skutečnosti si již několik let vyměňuje s filosofy Miroslavem Petříčkem a Václavem Bělohradským. Matějů svoji tvorbu definuje jako vizuální metaforu; profesor Petříček to dále rozvedl slovy: „Barva se na obrazech autora stává metaforou světla.“Barva a linie jsou základními stavebními prvky obrazů Matějů, jejichž výsledná kompozice může zprvu působit technicistně, ale do jednotlivých struktur je vtisknut jistý lidský rozměr. Vyjevuje se hrou se zrakovým smyslem. „Zajímá mě výhradně tvář obrazu, nikoliv tvář na obraze. Vyprávění, narativní podtext se snažím nahradit podtextem metafory, vizuální metaforou, aby se viditelné mohlo stát vizuálním. Abstrakce, příběh barvy samotné, v níž lze cítit potkávání jednoho s druhým, tedy cosi bytostně společného, spojujícího,“ popisuje svou tvorbu Matějů.

Jiří Matějů (narozen 1960 ve Šternberku) je absolventem malířského ateliéru Bedřicha Dlouhého na pražské Akademii výtvarných umění (1988–1994). V letech 1995 až 1997 zde působil jako odborný asistent, nejprve Bedřicha Dlouhého a následně Miloše Šejna. Pobýval na residenčním pobytu ve Spolkové republice Německo (1999) a v roce 2004 získal roční stipendium v prestižní Pollock-Krasner Foundation v New Yorku. Dílo Jiřího Matějů bylo představeno na mnoha kolektivních i samostatných výstavách, například na samostatné výstavě v Galerii Kvalitář během jeho sólové výstavy COINCIDENCE Galerii Atrium (Iluze náhody, 2019), v Letohrádku královny Anny (Invisible Presence, 2018), v Hauch Gallery (Utopie, 2015), v Galerii hlavního města Prahy (Mezi mnou a Tebou, Staroměstská radnice, 2011), v Domě umění České Budějovice (Jiří Matějů, 2006), Moravské galerii v Brně (Hra očí, 2002; Prostor pro jedno dílo, 2001; POUR FÈLICITER, 2005). Jeho práce byly prezentovány v rámci skupinových výstav v galerii Kvalitář (SPACE / art, design, architecture and science, 2020), v Galerii hlavního města Prahy (Prostor pro intuici, 2007; Fundamenty & Sedimenty / Vzpoura hraček, 2011), v Galerii Václava Špály (Horká linka, 2010), v Domě umění města Brna (The Collectors: Re-Edit, 2007; Česká malba generace 90. let, 2011), na Novém zlínském saloně (2005 a 2008) atd. V současné době autor žije a pracuje střídavě v Praze a nedaleko Plzně ve svém mimopražském ateliéru.

Jiří Matějů patří k autorům, s nimiž galerie Kvalitář spolupracuje dlouhodbě. Tvorbu Jiřího Matějů  jste mohli vidět na jeho solitérní výstavě COINCIDENCE a jeho díla byla zastoupena i  na skupinové výstavě SPACE / art, design, architecture and science , ale také na Spring Sellection 2020 a najdete je i v našem depozitáři.