KONTAKT

Mezinárodní symposium keramiky Bechyně 1966–⁠2018

11. 10. –⁠ 22. 11. 2019

Kurátor: Veronika Rollová, Eva Pelechová


Výstava představuje díla autorů, kteří se zúčastnili 28. ročníku Mezinárodního symposia keramiky v Bechyni (2018) v kontextu prací, jež na nich vznikly v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech. Účastníci loňského symposia reprezentují svými objekty širokou škálu přístupů ke keramice, aktuálních v kontextu současného umění. Stejně tak i vystavené práce jejich předchůdců vznikaly v úzkém kontaktu s klíčovými tendencemi soudobého výtvarného umění. Bechyňské symposium bylo založeno roku 1966, aby se stalo platformou pro setkávání umělců z různých částí světa rozděleného železnou oponou, kteří se mohli během společně stráveného měsíce věnovat kreativním experimentům s materiálem. Slovo „kontakt“ v názvu výstavy tak odkazuje k mezinárodnímu setkávaní umělců, jež se podařilo zachovat i v sedmdesátých a osmdesátých letech, ke konfrontaci současných děl a prací vzniklých před rokem 1990, ale i ke vztahu mezi „volným“ a „užitým“ uměním. Jedním z impulsů pro založení symposia byla totiž snaha prozkoumat potenciál keramiky nejen v tradičním kontextu designu, ale i architektury a především soudobého „volného“ umění.

Ze současných autorů výstava představí Adama Železného (CZ), který ve své práci experimentuje s materiálem až na samé hranici destrukce, když pro tvarování objektů používá trhaviny. Sofie Nørsteng (NOR) ve své instalaci Dialogi / Dialogy rozehrává rozhovor mezi organicky a intuitivně tvarovanými objekty a hledá křehký moment rovnováhy v rámci jednotlivých plastik i celé skupiny. Ellen Kleckner (USA) se ve své práci Mated / Spojení rovněž soustředí na vztahy mezi prvky, které se v jejím případě zdají tvořit uzavřený, rytmicky koncipovaný systém, využívající formálních protikladů. Jednotlivosti konfrontuje s celkem i Katie Sleyman (USA). Ve své Collision / Kolizi pracuje s napětím mezi rozměrnými hmotnými objekty tří sloupů a křehkým, intuitivně a rychle modelovaným detailem. Yael Atzmony (ISR) v díle Resonance (Hanging in Between) / Rezonance (Někde uprostřed) pracuje se záběry z vykopávek ze sobiborského lesa, které odkazují k tíživým okamžikům evropských dějin i autorčiny vlastní rodiny. Videem je na výstavě zastoupený i Giorgio di Palma (IT), jenž připravil zásahy přímo do veřejného prostoru města Bechyně a tematizoval keramickou tradici města v rozhovorech s jeho obyvateli. Průběh symposia a práci účastníků zachycuje video Tomáše Hlaváčka.

Vystavené objekty ze šedesátých let reagovaly na impulsy informelu i nastupující nové figurace. Hledání napětí mezi nádobou a plastikou můžeme sledovat u Slavoje Banseta, Kurta Ohnsorga nebo Lubora Těhníka, zatímco Carmen Dionyse nebo Hana Purkrábková vytvářely expresivní volné figury. V následující dekádě vznikly osobité primitivistické plastiky Imricha Vanka, krutě žertovné realizace Karla Nepraše a Pravoslava Rady, ale i minimalistický objekt Jany Choděrové Hlaváčové. Od expresivních objektů Siegfrieda Gramanna a Sándora Horvátha postupujeme dál do osmdesátých let k figuře Jindry Vikové, zkoumající vztahy dvojrozměrného s trojrozměrným. Příznačné pro toto desetiletí jsou materiálové hry: autoři jako Klaus Lehmann, Pavel Knapek, Václav Šerák a Enric Mestre každý po svém popírá zažité stereotypy o hlíně jako materiálu, zatímco Franz Stähler ji už ve své práci používá v přímém kontrastu s dalším materiálem, masivním dřevem.

Mezinárodní symposium keramiky Bechyně otevírá pohledem do minulosti a na širší souvislosti jeho založení, které tematizuje na výstavě, novou etapu svojí existence. Zaměřuje se na hledání nových definic symposia jako platformy kreativní práce v kolektivu a na možnosti práce s konkrétním materiálem v kontextu současného umění.

K výstavě vychází stejnojmenná publikace se studiemi Marcela Fišera, Marie Klimešové, Kristýny Péčové a Veroniky Rollové. Součástí knihy jsou rozhovory s Gabi Dewald, Helenou Samohelovou a Jindrou Vikovou, literární vstupy Ondřeje Buddeuse a fotografie Tomáše Brabce a Pavla Baňky.

Architektura a realizace: Ondřej Čech
Grafický design: Tereza Králová
Produkce: Zuzana Skulová

Výstava vznikla ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Alšovou jihočeskou galerií.
Výstavu podpořily: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, Jihočeský kraj, město Bechyně, LAUFEN CZ a Atelier Design.

Web: symposium-bechyne.com

FB: International Symposium of Ceramics Bechyně

Foto: Studio Flusser