SELFCONTAINMENT / česká studiová keramika

Jaroslav Marek, Nina Rail, Daniel Seko, Nikola Seko, Alena Šumová

6. 9. – 4. 10. 2019

Kurátor: Kryštof Hejný a Jan Dotřel


V případě vystavovaných autorů studiové keramiky dosahuje smysl pro identifikaci s pod rukama vznikajícím dílem pozoruhodných výsledků. Kde designér rozlišuje cílový „tvar“ produktu, výrobní proces a sebe sama, keramik se chápe integrovaných materiálních a invenčních aspektů tvorby a katalyzuje svou zkušenost, technickou znalost a dovednost, výtvarnou vizi a momentální smyslový počitek do v každém okamžiku nově vznikajícího artefaktu. Jakou odvahu pak ukazují ti, kteří své síly pojí s kontrolovaným, přesto však svrchovaně náhodným prostředím výpalu dřevem?

Vybraní umělci dávají tušit rozsah rozvinuté, dosud však zcela pomíjené oblasti české produkce na hranici volného umění a uměleckého řemesla. Bratři Sekovi hovoří celistvostí objemů v syntaxi japonské techniky. Proti nim Jaroslav Marek zpředmětňuje vulkanické drama solného výpalu německého původu. Nina Rail organizuje uzavřené komunity štěpin osobností ve skupinách nádob v seladonu a tenmoku na průsvitném těle v okouzlení opakováním. Pro Alenu Šumovou spočívá hodnota v až bezohledném experimentu.

Výstavou SELFCONTAINMENT / Česká studiová keramika se v galerii Kvalitář zahajuje cyklus věnovaný keramice napříč kategoriemi uměleckého řemesla, designu a umění. V rámci projektu se poprvé setkávají kurátor současného designu Jan Dotřel s teoretikem Kryštofem Hejným, který se mimo jiné specializuje na světovou studiovou a autorskou keramiku.

TZ – PDF cz

Foto: Studio Flusser