Minimal Difference
Minimal Difference
Minimal Difference
Minimal Difference
Minimal Difference
Minimal Difference
Minimal Difference
Rehabilitace v podmínkách mimosoudního vyrovnání spotřebitelských sporů
Rehabilitace v podmínkách mimosoudního vyrovnání spotřebitelských sporů

Jana Bernartová

*1983, Liberec


Jana Bernartová je absolventkou Ateliéru vizuální komunikace – digitální média pod vedením Stanislava Zippeho Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci (2007) a nyní zde působí jako pedagožka. V průběhu studia prošla rovněž Ateliérem fotografie a intermediálních přesahů Ľuba Stacha na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislave (2006–2007) a Ateliérem intermédií Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2007–2009). Své umělecké vzdělání zakončila v roce 2013 absolutoriem doktorandského studia v Ateliéru supermédií Federica Díaze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Tématem její disertační práce byl umělecký projekt Generování textů o generativním umění.

Bernartová pracuje s novými médii. Dlouhodobě se zabývá estetikou digitálního světa, fascinuje ji například digitální komunikace a s tím související přenos dat, který je nedílnou součástí našeho všedního života. Autorka sleduje předem stanovená omezení, technické limity, ale i neočekávané chyby a pracuje s nimi jako s předobrazy pro svá díla. Ta mají vizuální i nevizuální podobu. Existují ve formě softwaru, videí, projekcí, tisků, light boxů, objektů i strojově provedených výšivek prezentovaných na výstavách nejčastěji jako site-specific instalace, které mají mnohdy své pokračování v on-line verzi a přesahují tak rovněž fyzický prostor galerie.

Dílo Jany Bernartové bylo představeno na mnoha kolektivních i samostatných výstavách, například na samostatné výstavě v Oblastní galerii Liberec (Nula jedna, 2018), v Pragovka Gallery Entry (Sound and Look of No Wood, 2018), ve VIDEO NoD v Praze (Možnost zobrazení, 2018; Neomediální koexistence, 2014), v Galerii města Blanska (~ 430–500 nm, ~ 700–600 THz, 2018), v Altánu Klamovka (Výchozí nastavení, 2017), v Galerii SPZ (Poměr, 2016). Její práce byly prezentovány v rámci skupinových výstav například na výstavě Ještě jednou, prosím, Telegraph Gallery, Olomouc, 2021, Etcetera Gallery v Brně (Oeil de Perdrix, 2018), v Galérii Jozefa Kollára v Banské Štiavnici (#OK / XII. Trienále malého objektu a kresby, 2018), v Národní technické knihovně v Praze (Supernova, 2018), v Topičově salonu v Praze (Zaostřeno na neurčito, 2017; CRASH TEST 2012: Ne/přizpůsobiví 2012), v Galeria BWA v Jelení Hoře (Místo, 2017), v Severočeském muzeu v Liberci (Back to the Future, 2016), v Galerii kritiků v Praze (Krajino=malba, 2015; Theatre Mundi 2, 2011; Hloupé a chytré, 2010; Urban Kiss, 2009), v Kunsthalle Košice (Ze středu ven – Umění regionů 1985–2010, 2015), v Galerii hlavního města Prahy (Koriandrový tunel, 2014), v Centru současného umění DOX v Praze (Control in Exile, 2011), v New Gallery London v Londýně (Otherness Exile, 2011), v Galerie die Aktualität des Schönen v Liberci (Náhodné setkání, 2007; Zippeho žáci, 2006) ad.

Jana Bernartová patří k autorům, s nimiž galerie Kvalitář spolupracuje dlouhodobě. V roce 2013 jí galerie Kvalitář uspořádala samostatnou výstavu s názvem Turingův test v podmínkách imitační hry. Nejnovější práce pak představila v Kvalitáři v rámci výstavy Minimal Difference, společně s Pavlem Mrkusem a Václavem Krůčkem.
Jana Bernartová žije a pracuje v Praze a v Liberci, kde pořádá festival umění ArtWeek Liberec.