C0000 Bezbarvý Houser
C0000 Bezbarvý Houser
C0000 Bezbarvý Houser
C0000 Bezbarvý Houser
C0000 Bezbarvý Houser
Opening
Opening
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play
Milan Houser / Play

Milan Houser

*1971, Vyškov, Česká republika


V práci Milana Housera se setkávají dvě linie: první – dominantnější – spadá do široké kategorie abstraktního malířství. Autor tvoří na plátně jakýsi monumentální dripping, jehož základními strukturami jsou kaluže z barveného laku. Sem spadají rozsáhlé obrazové soubory Litky, Kaluže nebo příznačně nenarativní Bez názvu, jež začal vytvářet zhruba od roku 2008. V druhé linii, která má blíž k objektové tvorbě, často pracuje s ready mades, do nichž zasahuje pro něj typickými malířskými postupy, jako je lití laků nebo nástřik barev. Tento druhý přístup zastupuje například série objektů z cyklu Eugenika (2014), kde autor máčel a obaloval zmenšené sádrové odlitky antických soch do laku, čímž jejich kontury překryl a rozostřil k nepoznání. Nezbytným prostředkem tohoto tvarování je právě lak speciálního složení, který v sobě spojuje vlastnosti malířské barvy a sochařské hmoty. Má natolik výraznou, nezaměnitelnou podobu a specifické chování, že je vůči hostitelskému organismu blindrámu, plátna či ready made objektu velmi dominantní (chtělo by se říct predátorský).

Text: Marika Kupková

Milan Houser žije a pracuje v Brně. v 90. letech vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Rok strávil v Ateliéru monumentální tvorby školy profesora Aleše Veselého. Paralelně se sochami a objekty určenými pro galerijní i veřejný prostor se od roku 2000 věnuje také experimentům s malbou. Od roku 2010 je děkanem Fakulty výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně. Mimo jiné je zastoupen ve sbírce Národní galerie či v Muzeu města Brna.

Jednou z  rovin tvorby Milana Housera je experiment se zvoleným materiálem. Pracuje s lakem, širokou paletou kovů a nově právě i se sklem. Plastiky, které z něj vylévá, nesou svou osobitou vizualitu, která vědomě navazuje na fluidní a procesuální povahu jeho ostatních skulpturálních či malířských prací. Nejnovější práce Milana Housera najdete v sekci online depozitáře Kvalitář.

VYBRANÉ SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2020 Pen My Black Fox with Drugs
2020 Retina. Možnosti malby (1989–2019)
2020 Těžké kovy
2018 Miesto pripojenia
2018 Play
2018 Dočasné struktury 1
2018 Nortart
2018 Sklo jako umění
2016 Barvometrie, Galerie Aspekt, Brno, ČR
2016 Pictura Naturans, Dvorak Sec Contemporary, Praha, ČR
2015 Kdo obraz ještě unese, Galerie Aspekt, Brno, ČR
2015 Reset 2015, XI. Trienále malého objektu a kresby, Bánská Štiavnica, SL
2014 Eugenika, Galerie TIC, Brno, ČR
2014 Red & White, Galerie Závodný, Mikulov, ČR
2014 Luminiscence, Ego Gallery, Bratislava, SL

SKUPIOVÉ VÝSTAVY (VÝBĚR)
2013 Dialóg na poli geometrického výtvarného jazyka (s A. Szentpéterym), Galerie Alfa,Košice, Slovensko
2011 Elementární gesta (s V. Frešem), MeetFactory, Praha
2006 Sovereign European Art Prize, Londýn, Velká Británie
2006 Les, Galerie města Plzně, Plzeň
2005 Sculpture Grande, Praha; VI. Nový zlínský salon, Zlín
2005 Czech – Nippon u 35. 20m Artists Collaboration Exhibition,

STUDIA
1993–2000 Akademie výtvarných umění Praha (Ateliér monumentální tvorby, ved. Aleš Veselý)
1985–1989 Pedagogická fakula Masarykovy univerzity v Brně

CENY
2005 Stipendium Pollock-Krasner Foundation
2000 Cena rektora AVU
2000 Stipendista nadace Jany a Milana Jelínkových

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (ČR)
+ soukromé sbírky v České republice, Německu, Itálii, Japonsku, USA