…durée
…durée
…durée
…durée
…durée
…durée
…durée
…durée
…durée
…durée

Václav Krůček

*1955, Ostrava, Česká republika


Václav Krůček (* 1955, Ostrava) je absolventem ateliéru grafiky pod vedením Ladislava Čepeláka na Akademii výtvarných umění v Praze (1981). V roce 2013 započal doktorské studium na katedře filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde dokončuje práci na téma Intuice a vakuum filmového obrazu. V letech 1987–1994 pobýval v Austrálii, v roce 1992 zde získal roční stipendium Project Grant-Visual Arts / Craft Board Australia.

Krůčkovy práce se vztahují k médiu malířství, k roli tradičního závěsného obrazu a jeho zobrazivé funkce. Od počátku devadesátých let pracuje s bílými kovovými a syntetickými mřížkami, které instaluje na bílou zeď. Prostřednictvím přirozeného či umělého osvětlení dosahuje projekce stínů nebo, pokud je mřížka ze zadní strany opatřena barvou, barevného odrazu. Kovové mřížky, ve skutečnosti prefabrikovaný materiál, Krůček většinou systematicky modifikuje prostříháváním a ohýbáním, aby tak umocnil optický účinek výsledného díla. Od roku 2012 souběžně pracuje na videích, v nichž statické záběry rozvíjejí téma vnímání jemných nuancí. Výsledkem jsou minimální proměny v obraze, které jsou téměř nepostřehnutelné bez zklidnění diváka.

Dílo Václava Krůčka bylo představeno na mnoha kolektivních i samostatných výstavách, například na samostatné výstavě v Galerii 207 na UMPRUM v Praze (Shirin, 2018), v Galerii NoD v Praze (O snížené diferenci, 2012), v Galerii Petra Novotného (Za obrazem, 2012), v Galerie die Aktualität des Schönen v Liberci (Mimo obrazy, 2010), v Galerii Malá Špálovka (Sublimní, 2001), v Domě umění města Brna (1995), v Oblastní galerii Liberec (1995). Jeho práce byly prezentovány v rámci skupinových výstav v Etcetera Gallery v Brně (Oeil de Perdrix, 2018), v Topičově salonu v Praze (Zaostřeno na neurčito, 2017), v Galerii SVIT v Praze (Absolute Beginners, 2017), v Galerii NoD v Praze (Exakta, 2015; Film – obraz. Obraz – film, 2014; Světlo, stín a tma, 2011; Rozhraní, 2010), v Národní technické knihovně v Praze (Per video, 2013), ve Wannieck Gallery v Brně (Ztišeno, 2011), v Galerii hlavního města Prahy (Prostor pro intuici, 2007) ad.

Václav Krůček patří k autorům, s nimiž galerii Kvalitář spolupracuje dlouhodobě. V roce 2015 mu uspořádala samostatnou výstavu s názvem …durée. V roce 2019 byl zastoupen na výstavě Minimal Difference, ke které vznikl i stejnojmenný katalog. Aktuální práce Václava Krůčka najdete v našem online depozitáři.