Antonie Stanová

*1995, Praha, Česká Repubulika


Malby Antonie Stanové navozují podvědomě přívětivý dojmem. Jak popisuje sama autorka, jde o jakýsi deníkový záznam, v němž znak a psaní nejsou nutně významotvorné. Obrazy vznikají zaznamenáním liter, krátkých hesel, grafických znaků, prací s typografií, volně pojatými piktogramy, pouhým otiskem prstu či dlaně. Plátna se spíše dotýká a kreslí způsobem, který mnohdy připomíná automatické psaní nebo bezvýznamné čmárání. Díla asociují tvorbu Cy Twomblyho či mladších umělců narozených v padesátých letech – Alberta Oehlena, Christophera Woola, Jonathana Laskera, Clema Crosbyho, ale i autorce časově bližší Zombie formalismus a autory s ním spojené, jako třeba Kerstin Brätsch, Floriana Meisenberga, Davida Ostrowského. U některých výše zmíněných umělců jsou asémantické písmo či znak těsně navázány na kresbu, která se stává klíčovým prvkem v hierarchii obrazu; podobný význam kresbě ve své tvorbě přikládá i Stanová.

Vlastní výtvarný rukopis si autorka osvojila během studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru u Jiřího Davida. Již tehdy navázala úspěšnou spolupráci s galerií Kvalitář, kde připravila první sólovou výstavu Its Oh So Quiet (2019). Kresby na nízkogramážovém plátně z tohoto období zobrazovaly kosti, oči a další tvarosloví lidského těla, které mimo obrazy doplňovaly v instalaci i objekty a sošky. Na druhou obsáhlou sólovou výstavu Maculata v Galerii NoD (2020) se Antonie Stanová připravovala během uplynulé karantény v roce 2020 – 2021. Prezentovaná plátna byla většího formátu, než bývá pro autorku zvykem a byl v nich patrný posun od figurativněji laděných prací směrem k abstrakci.

Nejnovější přístupy k malbě představila autorka ve společnosti spisovatelky a básnířky Bohumily Grögerové, v září 2021 na výstavě s názvem I Tried to Tell Ya Something through the Phone v galerii Kvalitář, ke které byl vydán i stejnojmenný katalog.  Dílo Antonie Stanové bylo dále představeno na kolektivních výstavách Zarovnáno na spodní hranu obrazu (Galerie Jelení, 2021), New Selection (Galerie Kvalitář 2020 – 2021), The Hills Have Eyes (Hot Dock project space, Bratislava 2019), Extra Care (DOX+, ARCHIP, Praha 2018), 8/8 (ARCHIP, Praha 2017).

Antonie Stanová studuje  Atelier intermediální konfrontace Jiřího Davida na pražské UMPRUM. Absolvovala stáž v Atelieru hostujícího pedagoga u Niny Beier a Slávy Sobotovičové. Dílo Antonie Stanové bylo představeno na kolektivních výstavách New Selection (Kvalitář gallery 2020 – 2021), MACULATA (NoD Galerie 2020), IT’S OH SO QUIET (Kvalitář Gallery, 2019), The Hills Have Eyes (Hot Dock project space, Bratislava 2019), Extra Care (DOX+, ARCHIP, Praha 2018), 8/8 (ARCHIP, Praha 2017).

Aktuální nabídku děl Antonie Stanové najdete v našem on-line Depozitáři