Alžběta Krňanská
Alžběta Krňanská
Alžběta Krňanská
Alžběta Krňanská
Alžběta Krňanská
Alžběta Krňanská

Alžběta Krňanská

*1992, Praha, Česká Repubulika


Alžběta Krňanská se ve své tvorbě pohybuje na pomezí předmětné a abstraktní malby, jako polohy vhodné pro zachycení svého vztahu k realitě a odpovídající jejího uchopení dvojdimenzionálního díla. Charakteristický je pro ni způsob zacházení s obrazem – díla sestávají z obrazového motivu, typografie, barevných ploch a někdy dekorativních prvků s důrazem na jasné a rychlé vyjádření. Její soubory v různé míře naráží na kritickou analýzu malířského média. Při ohledávání možností obrazu podrobuje plátno i rám zkoumání, mnohdy skrze parametry trojdimenzionálního objektu a instalace.
Jedním z prvních výrazných cyklů byly textilní práce – rozpárané staré fotbalové či hokejové šály, sešité k sobě a zavěšené v prostoru. Páráním pleteniny odstraňovala ze šál vizuální informaci, pro niž je v původní podobě produkt vyhledáván jako znak příslušenství k určitému sportovnímu klubu. Autorka na nich pracovala během roku 2017. V následujícím roce začala vznikat série obrazů s názvem Joyful, ve které šlo, podobně jako u šál, o zaujetí vizuální komunikací. Inspiračním zdrojem se pro ni stal americký animovaný seriál The Simpsons a sitcom Family Guy. Autorka při jejich sledování pořídila několik screenshotů, z nichž ji upoutaly obalové designy ve formě̌ různých krabic, sáčků a etiket blíže nespecifikovaných produktů. Jejich původní design poté volně parafrázovala ve škále tvarových a barevných kombinací a výsledné obrazy instalovala na zeď s barevnou podmalbou evokující prostředí seriálů, například barevný interiér rodinného domu Simpsonů. s tímto souborem přišel také zlom v použití materiálu, kterému zůstala věrná doposud. Namísto plátna použila speciální plastickou hmotu – VYLEN vyznačující se jemnou strukturou, která ji umožnila dosáhnout hladkého povrchu malby s výrazným haptickým efektem. Rychle provedené expresivní gesto se dostává do kontrastu s precizně plochým povrchem. Práci na tomto souboru ukončila na podzim roku 2018, kdy se rozhodla experimentovat s dalšími možnostmi tohoto materiálu, s jeho pružností, silnou odolností, snadným opracováním, řezáním, možností tvarovat za tepla atd. Vznikají tak díla na bázi obrazo-objektů, kdy je možné práci prezentovat ve formě objektu či ji rozložit a složit jako puzzle do podoby obrazu, který nepotřebuje rám.
Alžběta Krňanská (*1992, Praha) je absolventkou bakalářského studia na Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ateliéru Jiřího Černického a Michala Novotného (2018), kde nyní pokračuje na magisterském studiu. Na jaře roku 2019 absolvovala stáž na Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzigv ateliéru Christophera Ruckaberleho. V roce 2019 byla mezi finalisty Ceny kritiky za mladou malbu.
Dílo Alžběty Krňanské bylo představeno na kolektivních i samostatných výstavách, například v Galerii 209 v Brně (It could be like this, It could be like that, 2018) nebo v galerii Berlínskej model v Praze (FLASHBACK, 2018). V rámci skupinových výstav se prezentovala v galerii Osmička v Humpolci (Pocta suknu –Textil v kontextu umění, 2018), v projektu Krysí díra I. a II. BHG v Praze (2017), v Galerii Kuzebauch v Praze (Experimentální materiály, Skupinová výstava ateliéru textilu na UMPRUM, 2016) atd.