Jan Poupě

*1988, Praha, Česká Repubulika


Tvorba Jana Poupěte interaguje s větším množstvím oborů, uměleckých disciplín i inspiračních kanálů, tudíž je poměrně obtížné jej stabilně lokalizovat a zařadit pod jeden jednotící pojem. Zkusme při vnořování do jeho tvorby postupovat genealogicky – hledat počátky jeho uměleckého projevu. Každý umělec má ve svém životě období, kdy začíná pociťovat touhu vyjadřovat realitu, která jej obklopuje. V případě Jana Poupěte tím mohl být pohyb opuštěnou krajinou na pomezí mezi městem a přírodou, mohla to být fascinace fyzikálními jevy, ale pravděpodobně to mohlo být také sebeuvědomování vlastní percepce – tedy procesu vnímání skutečnosti.

Úspěšně absolvoval AVU v Ateliéru malířství I. Jiřího Sopka. Jan Poupě získal cenu kritiky za Mladou malbu za rok 2014. Jan Poupě žije a tvoří v Praze.