999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF
999% OFF

999% OFF

David Krňanský, Štěpán Marko, Julius Reichel, Namor Ynrobyv

4. 3. – 5. 4. 2019

Kurátor: Monika Čejková


Tato výstava se mohla jmenovat R.I.P. B.H.G., s trochou ironie se o tomto názvu opravdu uvažovalo. Umělecká skupina Black Hole Generation (B.H.G.) malířů Davida Krňanského, Julia Reichela, Martina Lukáče a grafického designéra Štěpána Marko se v jednu chvíli názorově rozcházela tak, že už spolu neviděli žádnou budoucnost. Potřeba provokovat, vymezovat se vůči aktuálnímu světovému umění, jeho fungování, hierarchii, nahrazení individuality za kolektivní autorství i kritická sebereflexe malířského média, to jsou hlavní charakteristiky tohoto proměnlivého uskupení. A projevují se ve větší míře ve všech projektech, rovněž toho současného v Kvalitáři, který nakonec dostal slevový název 999 % OFF a jehož se jako host účastní Namor Ynrobyv.

Tak výhodná nabídka má na první dobrou nalákat, že B.H.G. vlastně pokračují v tom, co je pro ně příznačné a co na poli malířství, instalace, objektů, kritiky a ironie velmi dobře umí. Individuální tvorba Krňanského, Reichela a Ynrobyv v mnoha momentech připomíná zombie formalism nazývané také jako provisional painting nebo chcete-li neo-formalism nebo chcete-li neo-modernism nebo chcete-li dropcloth abstraction nebo chcete-li casualism nebo chcete-li crapstraction nebo chcete-li chickstraction nebo chcete-li dickstraction nebo chcete-li slacker abstraction atd. Jde o nejvýraznější malířský proud poslední dekády s vrcholem mezi léty 2011—2014. Termín Zombie Formalism, s nímž přišel americký kritik umění a sám umělec Walter Robinson, názvem odkazuje k návratu a oživení (zombie) zapomenutých původních principů abstraktního expresionismu a používání reduktivních malířských postupů a přímočarosti (formalism).

Východiskem pro výstavu 999 % OFF se stal orientální koberec, důležitý sám o sobě jako abstraktní obraz seskládaný z pravidelných vzorců i jako předmět nekonečných výprodejů a slev. V Kvalitáři jsou z koberců vyrobeny ready-made objekty zavěšené v prostoru. V duchu reduktivního postupu modernistické abstrakce se autoři rozhodli pro destrukci jejich reprezentativního dekoru, koberce jsou různě prostříhané, stylizované, posprejované. Původní ornamenty zůstávají patrné jen na některých místech, jinde se pod nánosem barvy mění v barevný monochrom, o jejichž původu napovídá jen vlasový povrch nebo je prozrazuje zadní strana s protkaným motivem. Do koberců je vyřezán popový motiv – jazyk, vyplazený, plazící se po zemi, obratně srolovaný nebo jen tak ladně odložený na zemi.

Použití orientálních koberců, ať už vzácných kusů nebo laciných napodobenin, není v historii umění ničím výjimečným. V případě Krňanského, Reichela a Ynrobyv, kteří se ve své samostatné tvorbě věnují nezobrazivé (abstraktní) malbě, jde však o zajímavou kritickou reflexi a analogii k vlastní malířské disciplíně. Ta v průběhu 20. století vstřebala různé historické milníky, ať už odvrat od řemeslné zručnosti, problém mechanické reprodukce či se musela vyrovnat s virtuální realitou. Dnes je tedy prakticky nemožné vyvázat se z její tradice. B.H.G. zkoušejí destruovat malbu ještě víc. Koberce neboli „malířská plátna“ v Kvalitáři nasvěcují průmyslovým osvětlením používaným na stavbách, v prostoru jsou různě umístěny zabalené kresby s odstřižky koberců a hibernovaní švábi. Vedle výtvarné stránky, spojuje koberce s obrazy také distribuční a ekonomické hledisko. Koberce, podobně jako obrazy, byly vždy předmětem obchodu, vzácné kusy znakem určitého společenského postavení, předmětem silné sběratelské vášně i obratných padělatelských dílen.

Finálním bonusem B.H.G. je způsob, jakým autoři doporučují výstavu 999 % OFF shlédnout – s nasazením plastových brýlí, které si návštěvníci mohou na místě vzít či podle návodu vyrobit sami z PET lahve od piva.

Foto: Studio Flusser