Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst
Michal Škoda / Ticho míst

Ticho míst

Michal Škoda

18. 5. – 31. 7. 2018


Výstava Ticho míst představuje nový soubor kreseb tužkou Michala Škody, ve kterém se autor zabývá vztahem člověka k prostoru i ke konkrétnímu místu. Kresby budou prezentovány v galerii Kvalitář, spolu s výběrem z vjeho autorských knih, z posledních tří let, odhalujících princip uvažování uplatněný ve vystavených dílech.

Michal Škoda patří k solitérním postavám české umělecké scény. Publikum ho zná jako umělce a jako autorita je vnímán i díky kurátorství v Galerii současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice, která se za dobu jeho působení stala prestižní institucí s mezinárodním přesahem.

Škoda se ve své práci zabývá především vnímáním prostoru, lidskou perspektivou, vztahy a řadou otázek spojených s naší existencí v rámci každodenního života. Všímá si především míst ovlivněných člověkem, ať už se jedná o architekturu, nebo o nenápadný environmentální prvek v krajině. Dlouhodobým mapováním těchto „tichých míst” a subjektivním přenosem trojrozměrného prostoru na papír, redukuje umělec realitu až do podoby černobílých geometrických fragmentů.

Výstava, bude k vidění v pražském Kvalitáři, představí doposud neprezentované kresby tužkou z posledního období, doplněné autorskými knihami.

Michal Škoda pracuje na autorských knihách paralelně od roku 1996. Převážná část těchto knih je deníkového charakteru a stávají se tak určitým dokladem jeho tvůrčí i životní cesty. Mnohdy jde o soubor nesourodých poznámek v podobě textu, kresby, koláže, vlepené fotografie pořízené digitálním fotoaparátem a záměrně vytištěné na obyčejné tiskárně. Skrze ně získává divák rovněž možnost odhalit principy uvažování autora o své umělecké tvorbě a sledovat jeho umělecký vývoj.

Jedná se o druhou samostatnou výstavu Michala Škody v galerii Kvalitář, která s autorem spolupracuje dlouhodobě.

Foto: Studio Flusser