Acheron / výstava pohřebních schránek

Linda Vránová

*1989, Praha


Linda Vránová je designérkou působící v Londýně a v Praze. Absolvovala na UMPRUM Ateliér produktového designu u Michala Froňka a Jana Němečka. Absolvovala také Průmyslový design na FA ČVUT v ateliéru Mariána Karla. V rámci studia na UMPRUM uskutečnila semestrální stáž na K.O.V u Evy Eisler. Na semestrální stáži studovala také na univerzitě IADEv portugalském Lisabonu. Se svou diplomovou prací „Birthoflight“ byla v roce 2017 nominována mezi finalisty v soutěži Cena Stanislava Libeňského a v rámci Designbloku 2016 do DiplomaSelection.