Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man
Cro-Magnon Man

Jakub Berdych Karpelis

*1971, Praha


V roce 2002 zakládá Jakub Berdych Karpelis společně s Maximem Velčovským Qubus design studio a ve stejném roce také Qubus design shop, kde se soustředí na prezentaci ucelených kolekcí se specifickým ruskopisem. Jedním z podstatných znaků Jakubovy tvorby je hledání a nalézání již několikrát používaných věcí, což v tomto případě hraje možná důležitější roli, než vytváření objektů zcela nových. Primární funkce daného objektu jsou potlačeny a skrze jiné tvarosloví jsou v něm nalezeny znakové systémy zcela nové. V kontextu českého designu je tato Jakubova tendence k recyklaci a reintepretaci naprosto určující a dá se říci, že vytvořila specifikum českého současného designu, tak jak nás vnímá zahraniční scéna. Povýšení zdánlivě mizivých hodnot na luxusní, významový obrat obyčejné věci v exkluzivní, či celková materiálová metamorfoza jsou postupy na které navazuje mnoho designérů mladší generace.