Milan Houser

Profil Milana Houser najdete v umělecké sekci galeri Kvalitář. Jednou z  rovin jeho tvorby je experiment se zvoleným materiálem. Pracuje s lakem, širokou paletou kovů a nově právě i se sklem. Plastiky, které z něj vylévá, nesou svou osobitou vizualitu, která vědomě navazuje na fluidní a procesuální povahu jeho ostatních skulpturálních či malířských prací.

2021   

Milan Houser

Skleněná plastika – šedá/železo  

2021   

Milan Houser

Skleněná plastika – šedá/železo  

2021   

Milan Houser

Profil Milana Houser najdete v umělecké sekci galeri Kvalitář. Jednou z  rovin jeho tvorby je experiment se zvoleným materiálem. Pracuje s lakem, širokou paletou kovů a nově právě i se sklem. Plastiky, které z něj vylévá, nesou svou osobitou vizualitu, která vědomě navazuje na fluidní a procesuální povahu jeho ostatních skulpturálních či malířských prací.

2021   

Milan Houser

Skleněná plastika čirá / křemík   

2021   

Milan Houser

Skleněná plastika zelená /bronz  

2021   

Milan Houser

Skleněná plastika černá /měď   

2021  Milan Houser

bronzová odlitek naklíčené brambory

2018  Milan Houser

bronzová odlitek naklíčené brambory

2018  Milan Houser