JÁ, TY, ON, ONA JAKO DATA

Jennifer Lyn Morone

3. 10. – 14. 10. 2018

Kurátor: Jana Hrušková


Odpovědí umělkyně Jennifer Lyn Morone na hromadění a obchod s osobními daty uživatelů sociálních sítí a internetových prohlížečů nadnárodními korporacemi a současně reakce na neustálý společenský tlak po sebe-zdokonalování je „extrémní kapitalismus“. Morone se legislativně stala korporací, čímž chrání svá data a uvádí celý systém k hranicím vlastní absurdity. Sama však projekt nahlíží z velmi lidské perspektivy, jak dodává v rozhovoru s Terezou Jindrovou:
„Smyslem korporací má být vytváření hodnot ve světě – to znamená, že produkují, nikoli konzumují, ať už si to definujete jakkoli. Díváte se na nekonečné množství způsobů, jimiž vytváříte odpad, a snažíte se z těchto proudů vytvořit nějakou hodnotu. Definujete si poslání, účel, vlastní cíle, což se všechno může změnit, ale nejdůležitější ze všeho je, že je definujete a pracujete na nich. Mám vlastní sny a cíle a ani jedna společnost na světě nemá přesně stejnou vizi jako já. Proč bych měla pracovat na vizi odlišné od té mojí? Místo toho uvažuji o partnerství a spolupráci. Když například vytvářím nové projekty, plánuji sdílení zisku.“
Morone se tak v rámci svého dlouhotrvajícího a stále neuzavřeného projektu rozhodla spojit svou osobní identitu s identitou korporace a prezentovat se tak jako zdroj dat, schopností a v neposlední řadě biologického materiálu. Důvod pro toto rozhodnutí vychází rovněž z pozorování společnosti hladovějící po informacích, které znamenají peníze a které je možné vytěžit z jakékoli lidské činnosti. Každý tak může sám sebe obrátit ve zdroj (informací i materiálů), být současně produktem i producentem. Umělkyně ve svých přístupech imituje a současně paroduje možné propagační strategie, odpozorované především ze Spojených států amerických. Stejně tak do důsledku provádí úkony nutné k tomu být uznána a vedena jako korporace. Jedním z nich jsou pravidelné zápisy ze schůzí představenstva (Meeting Minutes).
S odkazem na Donnu Haraway – “(…) nevlastnit sebe sama znamená přestat být subjektem a ztratit tak možnost jednání” – naplňuje Morone v extrémní podobě princip individualizované západní civilizace a pobízí ostatní jednotlivce, aby skrze speciálně vyvinuté aplikace následovali její model nebo se zapojili jako podílníci v Jennifer Lyn Morone Inc.