po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st
po-SEDLO-st

po-SEDLO-st

Glassbrothers

25. 5. – 18. 9. 2018

Kurátor: Jan Dotřel


Letošní rok designových výstav v galerii Kvalitář je věnovaný oblasti, ve které má český design velmi stabilní renomé – sklu. Nejsou to pouze vhodné podmínky písečného podloží severních Čech, tradice a zručnost sklářského řemesla, ale nejvíce je to snad kreativní myšlení a tvrdá práce českých designérů, díky nimž máme v této komoditě tak dobré jméno.

Bratři a zároveň designérské duo Filip a Lukáš Houdkovi jsou výborným příkladem rodinné firmy, kterou příznačně nazvali Glassbrothers a jež je situována v samém srdci sklářského kraje – v Novém Boru. Jejich zaměření na tradiční médium skla je podstatnou měrou kombinováno s důrazem na inovativní moderní technologie, které jejich práci posouvají do exkluzivní sféry užitého i volného umění. Majoritní část jejich tvorby zabírají zcela logickým způsobem světelné realizace, neboť je to právě sklo, které je doposud nejlepším nosičem světelných zdrojů, oproti všem ostatním materiálům.

Starší z bratrů Filip je známou osobností mezi českými vývojáři skleněných objektů. Specifikou jeho tvorby je snaha o co nejhladší propojení kovu se sklem, aby symetricky tvořily jeden komplexně fungující celek. Této syntézy se snaží dosáhnout pomocí precizního technologického zpracování a následnou efektivní funkční využitelností, jež by měla být podmínkou kvalitního designu. Lukášova tvorba přechází více do inovativní oblasti ovlivněné volným uměním a experimentální modifikací tvarů. Co oba bratry mimo jejich primární zaměření na sklářskou výrobu spojuje a zároveň nabízí nosné téma pro tuto výstavu, je jejich dlouhodobá posedlost a vášeň pro cyklistiku. Výstava pro galerii Kvalitář je tedy majoritně zaměřena právě na téma zkoumání specifického tvarosloví jízdních kol a jejich fragmentů. Historie vzniku jízdních kol je determinována přísnými technologickými podmínkami ergonomie a aerodynamiky, které výsledný ideální tvar rámů modelovaly do téměř idealizované podoby silničního kola.

Za jistý vrchol designové ikony může být považováno právě kolo Favorit, které tvoří i základ dominanty výstavy – lustru Armstrong, jenž se skládá ze sedmi originálních rámů těchto kol z různých etap jejich vzniku. Dalším dílem využívajícím reálné fragmenty kol je Francesco Moser, které je tvořeno několika „beranově“ zahnutými řídítky v jeden spletitý skleněný objekt. Historicky podstatná je také technika českého brusu, které jsme jako tehdejší barokní sklářská velmoc dominovali. Tuto techniku na výstavě reprezentuje dílo Cipollini (druh silničních kol) a krystalický sofistikovaný solitér Dear Marcel zasazený do favoritové vidlice.

Výstava po-SEDLO-st je díky své technologické náročnosti připravována do dvou různých otevření, na kterých budou představena vždy jiná díla. Prezentace bratrů Houdkových dokazuje, že český design korunovaný současnými technologiemi zpracování tradičního materiálu skla výborně ilustruje svoji eleganci a hlavně nadčasovost.