Adam Kašpar

  M 104  / NGC 4762 / IC 2233

 olej na plátně

   30 x 20 cm, 2023

Adam Kašpar

 M 51

 olej na plátně

   60 x 50 cm, 2023

Adam Kašpar

   M 3

 olej na plátně

   140 x 140 cm, 2023

Adam Kašpar

   M 42  

 olej na plátně

   300 x 200 cm, 2023

Adam Kašpar

  NGC 6960

 olej na plátně

   200 x 140 cm, 2023

Adam Kašpar

   M 57 

 olej na plátně

   60 x 50 cm, 2023

Adam Kašpar

  Venuše

 olej na plátně

   140 x 140 cm, 2023

Adam Kašpar

 Úsvit ze Sella di Rioda

 olej na plátně

   50 x 40 cm, 2023

Adam Kašpar

  Galaxy Center

 olej na plátně

   200 x 140 cm, 2023

Adam Kašpar

  Mars

 olej na  papíře

   12 x 12 cm, 2023

Adam Kašpar

  Jupiter

 olej na papíře

   12 x 12 cm, 2023

Adam Kašpar

  Slunce v H alfě

 olej na plátně

   200 x 200 cm, 2023

Adam Kašpar

   Slunce v H - Alpha

 olej na plátně

   60 x 50 cm, 2023

Adam Kašpar

 Měsíc  1 - 9

 olej na plátně

   30 x 30 cm, 2023

Adam Kašpar

 Měsíc - Halo

 olej na plátně

   200 x 200 cm, 2023

Adam Kašpar

 Mongolsko II ( Mramory a amfibolity)

 olej na plátně

   40 x 50 cm, 2019

Adam Kašpar

    Mongolsko I (Vrása u Baydragu)

 olej na plátně

   40 x 50 cm, 2019

 Adam Kašpar

   Vrásy v Krupé

  olej na plátně

   90 x 90 cm, 2020

 Adam Kašpar

  Skalní potok

 olej na plátně

   200 x 300 cm, 2017

 Adam Kašpar

  Amfibolit (Křetínka)  

 olej na plátně

   45 x 35 cm, 2015

 Adam Kašpar

  M31,Galaxie v Andromedě

 olej na plátně

   300 x 140 cm, 2022 

 Adam Kašpar    

   60 x 40 cm, 2022

 Adam Kašpar    

   60 x 40 cm, 2022

Adam Kašpar    

   60 x 40 cm, 2022

Adam Kašpar    

   60 x 40 cm, 2022

Adam Kašpar    

   60 x 40 cm, 2022

Adam Kašpar

*1996, Praha


Adam Kašpar je v současné době jedním z nejvýraznějších malířů svého druhu – věnuje se totiž realistické malbě, jež zaznamenává zejména přírodní jevy. K těmto přírodním procesům však Adam Kašpar nepřistupuje náhodným metaforickým způsobem, nýbrž hlubokým a detailním pozorováním, které je vlastní přírodním vědám jako je geologie, astronomie nebo paleontologie. Ve všech těchto třech vědních oborech dosáhl Adam vysokého stupně poznání a na základě těchto zjištění přenáší své pozorovatelské zkušenosti na plátno pomocí klasické olejomalby.