5KV / 5 let umění a designu v Kvalitáři

Atelier Biagetti, Jakub Berdych Karpelis, Sarah Crowner, Federico Díaz, Romana Drdová, Olafur Eliasson a Frederik Ottesen, Martino Gamper, Hilda Hellström, Jakub Jansa, Fernando Laposse, Arik Levy, Sabine Marcelis, Shawn Maximo, Edgar Orlaineta, Toilet Paper, Fredrik Paulsen, Tadeáš Podracký, Robert Stadler, Studio Swine, Nik Timková, Thomas Traum, Zeitguised and Daniel Hundsdörfer, Milan Knížák, Alessandro Mendini

6. 10. – 22. 11. 2017

Kurátor: Monika Čejková, Adam Štěch


Výstava s názvem „5KV“, zabývající se prolínáním umění a designu, symbolicky završuje pět let činnosti galerie Kvalitář, která se na pozadí stejnojmenného architektonického studia věnuje oběma těmto disciplínám. Výstava je rozdělena do dvou částí; první z nich představuje současná díla tuzemských a zahraničích autorů, kteří se dotýkají těchto disciplín různým způsobem, ať už z hlediska teoretického, vizuálního, nebo i z pohledu samotného provozu obou odvětví. Druhá část se pak věnuje konkrétnímu příkladu z historie jako názorné ukázce, kdy došlo ke skutečnému prolnutí umění a designu, a to dialogu mezi tvorbou italského designéra Alessandra Mendiniho a českého výtvarníka Milana Knížáka.

Foto: Studio Flusser