Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond
Beyond

Beyond

Herrmann & Coufal

4. 4. 2017 – 2. 6. 2017

Kurátor: Jan Dotřel


Způsob, jakým se Eduard a Matěj v galerii Kvalitář rozhodli prezentovat svou tvorbu, mluví příznačně sám za sebe. Vystavování umění a designu ve stylu „white cube“ (tedy zasazení objektů do prostoru, který je co nejvíce minimalistický) je zde přetvořen v doslova živý a dynamický celek. Rostliny zde neaspirují na status uměleckého díla, ale více odkazují k přístupu, jakým Eduard a Matěj pracují obecně. Jejich myšlenky i realizace volně rostou, transformují se, přesouvají se. Rozhodli se zde vytvořit prostředí, které je vytrženo z běžné skutečnosti, normativnosti a které se více podobá zážitku zjitřených smyslů a poutá pozornost směrem „jinam“.
 
Zastavme se na chvíli u svítidla Gong. Tvar konstrukce tohoto světla nepokrytě čerpá svou inspiraci z prastarého (možná více meditativně zvukového než hudebního) asijského nástroje. V tomto případě Gong nepracuje se zvukem, nýbrž se světlem. Světlem, které svítí konstantním, tlumitelným kruhovým panelem a dá se volně otáčet kolem své osy. Smysl gongu spočívá ve vstupní iniciaci do obřadu, v rozhodnutí jednoho velice podstatného okamžiku či v ukončení důležitého procesu, ať už se jedná o rituál, meditaci, nebo zápas.
 
Jistá míra transcendentálnosti, tedy čehosi překračujícího známou zkušenost, je v tvorbě Eduarda a Matěje přítomná. Od toho jsme odvíjeli i název výstavy Beyond, tedy za, na druhou stranu, mimo měřitelné, mimo. Tyto významy popisující určité charakteristiky jejich tvorby, avšak nemají v sobě patos plný vážnosti, ale spíše odkazují k nebržděnému a plynulému procesu tvoření. Velká míra komplexnosti v sobě vždy obsahuje aspekt neuspořádanosti a velká míra kreativity znamená i jistou míru bláznovství. Eduard a Matěj jsou totiž velmi kreativní podivíni.
 
Velkou sofistikovanost lze nacházet v jejich návrzích městského mobiliáře. Snahu o pochopení principů, které má každý funkční městský urbanismus, Eduard a Matěj přetvářejí v nové solitéry, jakým je například parková lavička Satellite. Více než pouhá lavička je Satellite sochou a úkrytem před ztrátou soukromí, kterou chtě nechtě každá větší aglomerace způsobuje. Satellite svého uživatele doslova obklopí a díky svému soustřednému tvaru usměrňuje příchozí zvukové vlny, a tak poskytne vzácný luxus ticha. Nyní si návštěvníci galerie Kvalitář mohou lavičku prohlédnout a vyzkoušet v našem městském domácím prostředí, tedy přímo na Senovážném náměstí.
 
Beyond není jen transcendencí a překračováním za, ale i pohybem sem-tam. Tento pohyb, rychlé přesměrování kinetické energie od jednoho ke druhému, je zhmotněn v dřevěném stolu, který tvoří dominantu instalace. Tento stůl může (ale nutně nemusí) sloužit ping-pongu. Eduard a Matěj se rozhodli v galerii Kvalitář představit nový produkt a byl to právě stůl Wu, který (jak oni sami říkají) tak dobře vystihuje i jejich strategii práce: totiž neustálé přepinkávání vlastních nápadů tomu druhému a naopak.