Jan Dotřel
Aetas Praehistorica

Jan Dotřel
Aetas Praehistorica

Jan Dotřel
Aetas Praehistorica

Jan Dotřel

 DNA

  Studiová fotografie dvojšroubovice
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem 

25 x 25 cm, 2021 

 

 

 Jan Dotřel

 Questio I.,II.,II.

  Laboratorní lahvička Formamidu
 Kufřík, skleněné hranoly
3D sken lebky opice a lebky člověka  

 

 Jan Dotřel

 Simia

  Kostra šimpanzího mláděte /The Collection of Oldřich TH.Uttendorfský)
 Fotografie pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

 

 Jan Dotřel

 Instrumentum

 Studiová fotografie pěstního klínu Homo erectus
  Fotografie pod akrylátovým sklem

35 x 25 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

 Divisio 

 Sférický model  principu dělení v krajině savany
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem 

48 x 40 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

 Blastula

 Sférický model  Blastuly v krajině savany
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

 Eiaculatum

  Mikroskopická fotografie spermatu
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem

35 x 25 cm, 2021 

 

Jan Dotřel

 Sanguis

  Mikroskopická fotografie menstruační krve
Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem

35 x 33 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

  Kenozoikum Terra

 Rekonstruovaná fotografie krajiny pozdního Kenozoika
 Fotografie na dibondu, dřevěný rám

205 x 120 cm, 2021 

 

Jan Dotřel

 Cerebrus

  Lidská mozkovna (The Collection of Oldřich Th.Uttendorfský )
 Fotografie pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

 OVO

 Vejce (The Collection of Oldřich TH. Uttendorfský)
  Fotografie pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

 Honoré

 Pocta mému dědovi Miroslavovi Klapkovi
  Fotografie pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

  Primora Cellula, RNA I.

 Sférický model první buňky, sférický model první šroubovice
Triptych fotografií pod akrylátovým sklem 

40 x 24 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

 Xiphosura

 Studiová fotografie ostrorepa (The Collection of Oldřich Th. Uttendorfský 
  Fotografie pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

Jan Dotřel

   Carboneum 

  Hexagonická mřížka na pozadí pralesa
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním skle

100 x 80 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

  Carboneum II

 Hexagonická mřížka
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem 

48 x 39 cm, 2021 

 

 

 Jan Dotřel

 Argilla

  Studiová fotografie vzorku jílu
  Fotografie pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

Jan Dotřel

 LUCA

 Poslední univerzální společný předek
  Fotografie pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

Jan Dotřel 
Amonit

 Nález mé první fosilie
Fotografie pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

 Natrii Chloridum II. 

  Kuličkový model molekuly soli
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem 

48 x 38 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

  Natrii Chloridum I.

 Mikroskopická fotografie krystalu soli
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem 

35 x 33 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

  Archeozoikum Terra   
 Rekonstruovaná fotografie krajiny svrchního Archeánu 
Fotografie na dibondu, dřevěný rám 

205 x 120 cm, 2021 

 

 

 Jan Dotřel

  Primora Cellula, RNA I.

 Sférický model  první buňky, sférický model šroubovice
Triptych fotografií pod akrylátovým sklem 

40 x 24 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

 Adamans

 Kuličkový model molekuly diamantu
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem 

48 x 37 cm, 2021 

 

 

 Jan Dotřel

 Gravitas

 Studiová fotografie formování hmoty
  Fotografie pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

  Pressio 

 Studie horniny středního Barrandienu
  Fotografie pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

  Extinctio

 Studie plynové koule
  Fotografií pod akrylátovým sklem 

35 x 25 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

 Carboneum I.

 Krystalická mřížka na pozadí sedimentární struktury
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem 

100 x 85 cm, 2021 

 

 Hadaikum  Terra

 Rekonstruovaná fotografie pozdního Hadeánu
  Fotografie na dibondu, dřevěný rám

205 x 125 cm, 2021 

 

 Jan Dotřel

  Muonionalusta I.

  Mikroskopická fotografie meteoritu (stáří cca 4,5 miliardy let)
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem 

40 x 17 cm, 2021 

 

Jan Dotřel

  Zirkonium I.

  Mikroskopická fotografie nejstaršího minerálu (stáří cca  2 - 3 miliardy let)
 Fotografie na fineart cotton papíru pod muzeálním sklem

47 x 25 cm, 2021 

 

 

 Jan Dotřel

 Hadaikum plantum 

 Sférický model chladnutí Země (rozžhavená železná koule)
Triptych fotografií pod akrylátovým sklem 

35 x 35 cm, 2021 

 

Jan Dotřel

*1996, Praha


Jan Dotřel vystudoval Estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na teorii fotografie. Absolvoval s diplomovou prací Transformace kultovní a konceptuální hodnoty v dějinách fotografie, ve které se pokusil představit vlastní teorii ohledně nového čtení vzniku a vývoje fotografie. Dlouhodobě pracoval jako asistent světově uznávaného fotografa Ivana Pinkavy. Dotřel svou tvorbu představil například na autorských výstavách Deeply Ordered Chaos (2018) či Other Worlds (2020) v galerii Ateliér Josefa Sudka, kde zkoumal povahu fotografického záznamu vesmírných sond. V současné době pracuje jako kurátor v pražské galerii Kvalitář, kde se zaměřuje na prezentaci volného umění a designu. 

Díla Jana Dotřela najdete v aktuální výstavě AETAS PRAEHISTORICA a v online depozitáři umění.