Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!
Baugruppe ist super!

Baugruppe ist super!

BARarchitekten, fatkoehl Architekten, Heide & von Beckerath, ifau a Jesko Fezer, Kaden + Partner a zanderrotharchitekten

7. 2. – 3. 4. 2015

Kurátor: Helena Doudová, Marek Kopeć


Jak se dnes bydlí – inspirace z Berlína

Jak bydlet? Jak stavět? Co a jak sdílet?

BAUGRUPPE (z něm. „bauen“ – stavět, „Gruppe“ – skupina) označuje způsob stavění a bydlení vycházející z individuální iniciativy mini-stavitelů a architektů. V procesu přímé dohody architekta a skupiny vznikne obvykle městský bytový dům přizpůsobený individuálním nárokům uživatelů i jejich společným představám o sdíleném prostoru a funkcích domu.

Výstava „Baugruppe ist super!“ přináší nejzajímavější příklady projektů baugruppe od renomovaných berlínských architektů BARarchitekten, fatkoehl Architekten, Heide & von Beckerath, ifau a Jesko Fezer, Kaden + Partner a zanderrotharchitekten. Berlín je v současnosti evropskou jedničkou v počtu projektů baugruppe, s více než 3 000 byty a více než 200 domy realizovanými v posledních deseti letech. Výstava se zaměřuje na experimentální projekty, které vyvinuly nová řešení a strategie v podmínkách zvyšujících se nákladů na bydlení v prolukách a na parcelách pro developery nesnadných a zdánlivě nezajímavých. Podobně rozšířený je tento model ve Freiburgu (1 900 bytů) nebo v Hamburku (přes 1 600 bytů). Projekt „R50 – cohousing“ byl nominovaný na prestižní cenu Mies van der Rohe Award 2015.

Projekty baugruppe se odlišují od běžných domů – především v dialogu architekta a klienta (skupiny mini-stavitelů) při procesu navrhování. Každý projekt je jedinečný a odráží dynamiku a nároky skupiny. Iniciátory jsou architekt nebo skupina stavitelů – budoucích uživatelů domu, kteří získají stavební pozemek. Následuje otevřená diskuze architekta a baugruppe nad návrhem domu na společných schůzkách. Po dosažení konsenzu je postaven bytový dům. Členové baugruppe jsou vlastníky individuálně navržených bytů. Projekty se vyznačují novou formou sousedství, sdílenými prostory, jako jsou klubovny nebo společné terasy, a řadou udržitelných řešení. U projektů baugruppe nemusí jít vždy o novostavbu, běžné jsou i přestavby a konverze již existujících budov.

„Využití stavebních pozemků, které leží ladem, podpoří tvorbu kompaktního a efektivního města, což odpovídá současným cílům územního plánování,“ uvádí architekt Vladimír Fialka z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Členové baugruppe jsou podle něj často angažovaní lidé se zájmem o své okolí, což pak zpětně vytváří vysokou kvalitu sousedství a stabilní sociální prostředí.

Výstava „Baugruppe ist super!“ uvede přednášky berlínských architektů a tzv. „Baugruppen-Casting“, workshop pod vedením německých lektorů. Ve vybraných dnech v týdnu budou kurátoři a architekti výstavy k dispozici návštěvníkům pro jejich dotazy a návrhy a budou také na místě provádět výzkum potenciálu baugruppe v Čechách. Spolupořadatelem výstavy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Projekt podpořily Česko-německý fond budoucnosti, Nadace české architektury, Hlavní město Praha, Goethe-Institut v Praze a Ministerstvo kultury ČR a je součástí dvacetiletého jubilea partnerství měst Praha – Berlín v roce 2015.

Doprovodný program:

Baugruppe-Casting:
12. 3. 2015 Galerie Kvalitář, 20–25 účastníků
Lektoři: ifau (Institut für angewandte Urbanistik, Berlín)

Jedinečná příležitost realizovat svoji baugruppe! Odpolední workshop zájemců s architekty, jehož cílem bude vysvětlit princip baugruppe a získat nové impulzy pro navrhování domů podle vašich představ, uzpůsobených podmínkám v Praze. Lektoři jsou ifau – Institut für angewandte Urbanistik, spoluautoři domu „R50 – cohousing“, který je prezentován na výstavě a byl nominován na evropskou cenu Mies van der Rohe Award 2015.

Setkání s kurátory a architekty:
Ve vybraných dnech v týdnu budou v galerii přítomni autoři výstavy – kurátoři a architekti, aby odpovídali na otázky návštěvníků. K diskusi se nabízejí témata jako bydlení dnes, individualita a komunita, vystavování architektury a další.

Kurátoři výstavy
Helena Doudová, Marek Kopeć

Spoluorganizátor projektu
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vladimír Fialka, Žofie Raimanová

Partneři projektu
Česko-německý fond budoucnosti, Hlavní město Praha, Goethe-Institut v Praze, Nadace české architektury, Ministerstvo kultury České republiky

Architekti výstavy
Kopeć Dušek architekti – Marek Kopeć, Ondřej Dušek

PR a fundraising
Jana Doudová

Grafické řešení
Laboratoř – Petr Babák, Richard Rozhoň

Ilustrace
Nikola Giacintová

Kontakt: vystava@baugruppe.cz