Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist
Angry Pacifist

Angry Pacifist

Jonathan Barnbrook, Petr Bosák, First Jana Horáčková, Jan Horčík, Jan Novák, Babeta Ondrová, Vojtěch Říha

7. 2. 2014 – 26. 2. 2014

Kurátor: Jan Novák, Markéta Kratochvílová, Tadeáš Podracký


Projekt Angry Pacifist představuje specifický vzorek českých a zahraničních typografických písem. Za kurátorským výběrem stojí grafický designér a typograf Jan Novák, který si k prostorovému řešení přizval Markétu Kratochvílovou a Tadeáše Podrackého. Na rozdíl od klasických typografických výstav nebudou v tomto případě prezentovány abecední výřady jednotlivých písmových znaků. Cílem autorů bylo představit písmo v konkrétní situaci a tím dospět nejen k neočekávanému způsobu jeho prezentace, ale také vytvořit efektivní řešení vizuální výbavy demonstranta.
 
Zastoupená písma:
Jonathan Barnbrook – Prototype
Petr Bosák – Poem First
Jana Horáčková – Rebecca
Jan Horčík – Danzza
Jan Novák – Liguria
Babeta Ondrová – Rugby
Vojtěch Říha – Zlom
 
Markéta Kratochvílová studuje 5. ročník v atelieru K.O.V. Evy Eisler na pražské UMPRUM. Její tvorba se delší dobu odvíjela multidisciplinárně. Loni v tuto dobu byla na stáži na School of Visual Arts v New Yorku, kde se rozhodla do budoucna směřovat energii především do šperku. Její práci jste mohli v poslední době kromě ateliérových výstav vidět třeba na Designblok Talent Cards nebo na Beijing International Art Jewelry Biennial v Číně. Některé její šperky se staly součástí sbírek například Nancy Olnick nebo Patti Bleicher.
www.marketakratochvilova.net
 
Tadeáš Podracký je studentem posledního ročníku v ateliéru skla na UMPRUM. Jeho tvorba se pohybuje se   v prostoru mezi designem a uměním. Zabývá se produktovým designem skla, interiérovými objekty, či velkoformátovými volnými instalacemi. Mezi silné stránky jeho práce patří rukopis založený na filozofické či estetické reinterpretaci. Jeho posledním dílem jsou objekty JAAR, ve kterých kombinuje tradici broušených váz sklárny Moser s vizuálním dědictvím umělce Josepha Beuyse. v nedávné době byly jeho práce k vidění na Designblok Talent Cards či v magazínu Wallpaper.
www.tadeaspodracky.com
 
Jan Novák se narodil v roce 1989 v Praze. Studuje na UMPRUM v ateliéru Písma a typografie a absolvoval stáž na Hochschuele der Kunste v Zurichu. Zabývá se grafickým designem, písmem, knihou a dalšími médii. v roce 2012 vytvořil s Filipem Krausem vizuální styl uměleckého centra Meet Factory. Za knižní projekt Gamebook byl oceněn cenou Nejkrásnější česká kniha a jeho písmo Falster Grotesk získalo na Bienále v Brně cenu Českých Center.
www.jannovak.net