Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design
Brazil II.: Design

Brazil II.: Design, Tropická postmoderna podávaná na tradičním portugalském porcelánu

Rodrigo Almeido, Brunno Jahara

29. 11. 2013 – 14. 2. 2014

Kurátor: Jana Bernartová, Jen Kratochvil


Galerie Kvalitář navazuje výstavou Brazil II.: Design na probíhající výstavní projekt Brazil I.: Architektura, který podává kritický komentář k zužování datových toků a s nimi spojeného poznání brazilské architektonické moderny v očích evropské veřejnosti.

Tentokrát představujeme jedinečný, v Česku dosud neprezentovaný vhled do nábytkového a průmyslového designu v díle brazilských designérů Rodriga Almeidy a Brunna Jahary.

Rodrigo Almeida se pohybuje na vyostřené hraně sochařství a nábytkového tvarosloví. Svá díla tvoří nikoli pro průmyslovou výrobu, ale jako svébytné solitéry. Jeho tvůrčí rozpětí pokrývá tradiční brazilské vizuální elementy, počínaje bohatstvím tvarů a barev lokální přírody přes bujarou hravost jiskřivých karnevalů až po niterné poučení evropskou postmodernou 70. a 80. let. Aditivním způsobem tak připojuje ke zkušenosti slavných postmodernistů, jako byli Alessandro Mendini, Ettore Sottsass a studia Alchimia, Archizoom nebo Memphis, osobní zážitky ze života v prostředí Brazílie, nikoli Brazílie modernistické, ale tradiční, premoderní. Vzniká tak zcela ojedinělá práce, pro evropskou zkušenost obtížně zařaditelná, která svoji specifickou vizualitou přímo vtahuje do snově exotických představ vzdáleného pralesa a postutopické kmenové společnosti slučující nové a dávné materiály, odvěké postupy s nejmodernějšími, tvarosloví různých časů a prostorů. Zcela záměrně je zvolena pro prezentaci brazilského designu právě práce Rodriga Almeidy jako přímá protiváha k obecně známé brazilské modernitě zdůrazněné ve výstavě o architektuře.

Vedle neobyčejného nábytku blízkého umění prezentujeme sériově vyráběný porcelán z nejznámější tradiční portugalské porcelánky Vista Alegre, která svoji historii počítá již od roku 1824. Vista Alegre je známá svoji snahou obohacovat nové kolekce dílem umělců a designérů z celého světa, což je dávný osvědčený princip už od dob prvních průmyslových výrobců porcelánu v Británii 18. století, jako byl například slavný Josiah Wedgwood. Ten jako jeden z prvních využil k prodeji princip showroomu a produktového katalogu pro výběr z širšího nabízeného sortimentu. Což je model, který průmyslová výroba po celé Evropě a časem i v zámoří postupně adaptovala. Vista Alegre pro inovaci své kolekce oslovila také brazilského nábytkového designéra Brunna Jaharu, jenž připravil kompletní porcelánový servis odkazující k historickému koloniálnímu poutu mezi Brazílií a Portugalskem.

Nábytkové solitéry a sériově vyráběný tradiční, avšak inovovaný porcelán naznačují širokou škálu tvůrčích, výrazových a estetických prostředků, kterými se může Brazílie, vedle svého slavného niemeyerovského modernismu, chlubit.

Dvoudílný výstavní projekt v galerii Kvalitář se tak uzavírá. Jím sledované estetické i ideové linie brazilské kreativity jsou rozšířeny o mnohé podstatné otázky po vnímání a chápání brazilské kulturní identity, její vazby k evropskému odkazu a nezměrné schopnosti vlastní svébytné kreativity.