Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní
Rozostřené rozhraní

Rozostřené rozhraní

Peter Demek, Markéta Jáchimová, Julius Reichel, Ira Svobodová, Jan Šrámek + Veronika Vlková + Martin Búřil

6. 6. – 23. 8. 2013

Kurátor: Jana Bernartová, Jen Kratochvil


Trivializující apropriace obecně platných pojmů je nejpřirozenějším lidským přístupem ke vstřebávání informací. Jakákoli informace, kterou pojmeme, zúžíme a adaptujeme po svém, vyvodíme z ní vlastní důsledky. Lidský pohled nebyl nikdy ostrý, s časem a rozvojem šíření informací a jejich nekončící záplavou se mlží dál a dál. Co si myslet a v co věřit, kde hledat autority, kterými bychom mohli své uvažování obhájit, existují vůbec nějaké? Boha jsme této úlohy zbavili už dávno, věda, která ho nahradila, už pro nás dnes neznamená co dřív. Kam sáhnout? Respektive je vůbec ještě třeba hledat stvrzující autority?

Hranice mezi obecnou, člověkem nepostižitelnou skutečností a vlastní představou o ní nemůže nikdy a pro nikoho nabýt jasných kontur. Tento nejasný prostor dynamické hranice umožňuje veškerou lidskou kreativitu, veškeré myšlení a konání. Výstava Rozostřené rozhraní je nanoskopickým (spíše ještě menším) zlomkem této mlhoviny, zároveň jejím komplexním modelem. Díly osmi umělců představujeme konkrétní linie vnímání jednoho problému, linie rovnoběžné, protínající se pod ostrými i tupými úhly, vzájemně kolmé, tvořícími rozeznatelné obrazce, diagramy i totální chaos. Náš název by mohla nést jakákoli jiná výstava. Uvědomění si tohoto faktu je však přesně ukotveným okamžikem, kdy se Rozostřené rozhraní stává výstavou Petra Demka, Markéty Jáchimové, Juliuse Reichla, Iry Svobodové, Jana Šrámka aka VJ Koloucha + Veroniky Vlkové + Martina Búřila.