Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening
Opening

Opening

Petr Dub, Eva Eisler, Adéla Fejtková, Štěpán Růžička, Milan Houser, Jaroslav Juřica, Libor Lípa, Josef Mladějovský, Pavel Mrkus, Jan Plecháč

17. 1. 2012

Kurátor: Jana Bernartová


S potěšením oznamujeme otevření nové pražské výstavní a prodejní galerie Kvalitář. Formující se prostor pro výtvarné umění, architekturu a design si v českém prostředí klade neobvyklý cíl, chce se stát místem, kde se výtvarné umění potkává s designem a společně vytváří harmonickou symbiózu. Specifická svou podobou i posláním se galerie snaží obnovit funkci výtvarného umění jako součásti každodenního života. Z iniciativy architektů Jiřího Kučery, Marka Habra a Jiřího Dohnala a díky entuziazmu umělkyně Jany Bernartové vzniká projekt nabízející nenápadné i výrazně dekorativní umění, design a architektonické vize. V budoucnosti se má Kvalitář stát také místem pro prezentaci vizionářských projektů mladých architektů, designerů a výtvarných umělců, čímž chce překročit kategorii galerie / showroomu a stát se širší platformou.

Výtvarné umění v minulosti vznikalo v kontaktu s interiéry a exteriéry budov. Dnes jakoby toto prostředí ztratilo svou dominantní pozici. Zjednodušeně můžeme tvrdit, že se umění přestěhovalo do galerií, muzeí či do specificky inscenovaného veřejného prostoru. v těchto institucích se výtvarné projekty stávají majetkem všech a zároveň nikoho. Studený výstavní prostor a okolnostmi vynucovaná tichá kolektivní kontemplace nás připravuje o schopnost vnímat umění individuálně, nebo dokonce jako přímý otisk nás samých, či osoby vlastníka. Navykli jsme si umění potkáva v galeriích, nad postel si však raději zavěsíme tapetu z Ikey. Máme rádi umění, ale umělce si do bytu nepouštíme. Taková situace je podle Kvalitáře neúnosná a nabízí proto možnost, jak si výtvarné umění, architekturu a design znovu připustit k tělu.

Vernisáž první výstavy proběhne na adrese Senovážné náměstí 17 (Praha 1) 17. 1. 2012 a zastoupeny budou malby a sochy v kombinaci s designem. Dělení na jednotlivé kategorie umění je na výstavě překonáno. Elegantně jej ve vlastních projektech překračuje pravděpodobně nejslavnější vystavující Eva Eisler. Ona a její studenti z ateliéru K.O.V. (VŠUP) se představují pracemi vystavenými již dříve na výstavě Treasure Hunt v galerii Rudolfinum (2011).
————————————————————————–
Petr Dub (2003–2009 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, dnes doktorand u Václava Stratila na FaVU VUT v Brně)

Petr Dub systematicky narušuje vlastnosti připisované jednotlivým médiím. Zvláštní zájem věnuje médiu malby a závěsnému obrazu. Vznikají vizuálně přitažlivé a zároveň znepokojivé instalace. Plátno skrývá dění uvnitř obrazu. Preciznost, soustředěnost a pečlivý zájem o instalaci je nedílnou součástí jednotlivých prací.
Eva Eisler (absolventka Parsons School of Design v NYC, přednášela na NYU, dnes vede ateliér K.O.V. /koncept-objekt-významú na VŠUP)

Eva Eisler se plynule pohybuje mezi sochařstvím, architekturou, designem a kresbou. Překračováním hranic jednotlivých umění dochází k jejich vzájemnému propojování a obohacování. Eva Eisler pracuje se základními geometrickými tvary a nebojí se experimentů v poloze volných instalací.

Adéla Fejtková (studentka K.O.V. na VŠUP), Markéta Kratochvílová (studenka K.O.V. na VŠUP),

Štěpán Růžička (student K.O.V. na VŠUP)

Milan Houser (1993–2000 AVU v Praze, dnes děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně)

Milan Houser pracuje s vlastnostmi materiálů spojených s výtvarným uměním. Dostává je do neobvyklých někdy až extrémních situací a tak ukazuje jejich skrytou tvář. Silným tématem mu je také světlo a jeho odraz/pohlcení v malbě. Nedílnou součástí Houserova zájmu jsou také intervence do veřejného prostoru.

Jaroslav Juřica (2006–2010 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 2007–2009 School of Industrial Design, Lund University, LTH, Sweden)
Jaroslav Juřica propojuje zájem o sochu a design. v roce 2011 uspěl v soutěži firmy TON s návrhem židle 002. Důležitá pro něj je funkčnost, krása objektů, které nás obklopují. Různorodé přístupy k designu, hledání jeho možného propojení s volným uměním i přesahy společensky kritické, definují tři hlavní směry, kterým se Juřica v současnosti věnuje.

Libor Lípa (1979–1983 SUPŠ Brno)
Libor Lípa je malíř a hudebník. Dnes žije v Praze a působí v Mezinárodním centru současného umění Meetfactory. Zatímco jeho obrazy jsou veskrze klasické, v designu a objektech provádí neotřelé experimenty.

Josef Mladějovský (2005–2010 Fakulta umění Ostravské univerzity)
Josef Mladějovský žije a pracuje v Ostravě, v roce 2011 získal třetí místo ve čtvrtém ročníku Ceny kritiky za mladou malbu. Malíř se často věnuje geometrickým tvarům. Zajímá se o hodnoty samotné malby a formálně se vztahuje především ke klasické moderně.

Pavel Mrkus (1989–1995 VŠUP v Praze)
Pavel Mrkus pracuje s digitálními technologiemi. Soustřeďuje se především na video instalace a místně specifické instalace, které někdy získávají podobu performance. Vlivnou se mu stala inspirace středověkou a asijskou filozofií (scholastika a buddhismus).

Jan Plecháč (2004–2010 VŠUP v Praze)
Jan Plecháč byl na Czech Grand Design 2010 označen za objev roku. Věnuje se architektuře i designu a jeho projekty pracují se specifickou estetikou. Příkladem je jeho diplomová práce Icons. Soubor originálních drátěných křesílek formálně vychází z ikon designu, které převádí do nové roviny odhmotněné konstrukce.